Annonse

Utdanningsetaten i Oslo må spare i administrasjonen dersom byrådets forslag til kommunebudsjett blir vedtatt. Arkivfoto: Ylva Törngren

Oslo-byrådet foreslår kutt i Utdanningsetatens administrasjon

Utdanningsetaten i Oslo må spare 17,5 millioner kroner i administrasjonskostnader, ifølge byrådets forslag til kommunebudsjett for neste år.

Annonse

 

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Kravet til innsparing skal ikke påvirke skolenes økonomiske handlingsrom, heter det i forslaget, som skal behandles endelig i bystyret i desember.

– Utdanningsetaten fikk allerede i vår beskjed om at de måtte regne med en viss grad av effektivisering. Det er dette som ligger i budsjettforslaget. Hvor det eventuelt skal kuttes, er noe vi kommer til å ha en prosess på framover, sier byrådssekretær for oppvekst og kunnskap, Tarjei Helland (SV), til Utdanning.

– Kan det være snakke om å kutte i stillinger eller reduksjon i lønnsbudsjettet?

– Det foreligger ingen konkrete planer om det. Nå er det først og fremst Utdanningsetaten som må se på hvordan de mener innsparingene bør skje, sier Helland.

– Det har vært mye debatt rundt konsulentbruken i etaten. Kan det være et sted å spare?

– Det er kjent at byrådet har ønsket å få ned konsulentbruken i hele kommunen. Og etter det jeg er kjent med, har Utdanningsetaten allerede kuttet ned på konsulentbruken, slik de har fått beskjed om.

I forslaget til budsjett for 2019 ligger det en reduksjon i budsjettmidlene på 2,45 millioner kroner som følge av redusert konsulentbruk.

 

Venter på konsekvensanalyse

Kommunikasjonsrådgiver Liv Dalen Tennøe i Utdanningsetaten sier at det foreløpig er for tidlig for dem å kommentere forslaget til budsjettkutt.

– Utdanningsetaten skal nå foreslå en konsekvensanalyse, slik alle etatene skal. Vi må komme tilbake med ytterligere kommentarer når dette er gjort, sier hun.

Den generelle rammeøkningen i utdanningsbudsjettet for 2019 er satt til 36,2 millioner kroner. Det er da forutsatt at skolenes grunnfinansiering kan økes med 55 millioner kroner.

Barne- og familieetaten blir også bedt om å foreta innsparinger. Det er foreslått effektiviseringsgevinster på 1,25 millioner kroner i Barne- og familieetaten i 2019.

Utdanning har bedt Oslo Høyres utdanningspolitiske talsperson Saida Begum om en kommentar, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!