Annonse

Reduserte mobbing ved 103 skoler

Andelen elever som opplevde mobbing ble kraftig redusert etter at 103 skoler fikk ekstern veiledning i regi av Utdanningsdirektoratet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Skolene gikk fra å ligge godt over landssnittet i mobbesaker til å ligge langt under, viser ny NTNU-rapport.

De siste fem årene har 103 skoler i 42 kommuner fått ekstern veiledning gjennom  Læringsmiljøprosjektet  i regi av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet har vært et av regjeringens nasjonale satsinger for å redusere mobbing ved skoler som har hatt mye mobbing over tid.

Nesten 60.000 skoleelever ble mobbet i 2013. Staten hjelper skolene hvor det er mest mobbing, skrev vi i 2014.

– Et inkluderende, trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene lærer og mestrer. Derfor gleder det meg at så mange skoler som har slitt med mobbing får hjelpen de trenger til å snu utviklingen. Dette viser at innsatsen for kompetanseutvikling lokalt virker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

12 av 13 skoler i Læringsmiljøprosjektet har nesten fjernet mobbingen. Rektor ved Knapstad skole i Østfold er glad for å få være med i Læringsmiljøprosjektet, skrev utdanningsnytt.no i 2015.

Nå blir prosjektet videreført, og vil fra i høst også omfatte barnehager. Totalt vil ytterligere 37 skoler og 16 barnehager få oppfølging fra eksterne veiledere.

 

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!