Annonse

Flere yrkesfagelever får lærekontrakt

For tredje år på rad øker antall lærekontrakter for elever på yrkesfag. Det er imidlertid store forskjeller mellom fylker og fag.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall lærekontrakter øker for tredje år på rad.

– Det er godt nytt. Det betyr i så fall at vi slår rekorden fra 2017. Vi trenger mange flinke fagarbeidere i årene fremover, og vi vil jobbe for at enda flere får læreplass i årene som kommer, sier Sanner.

Så langt i år har over 19.000 elever – 70 prosent av søkerne – fått godkjent lærekontrakter. 790 flere elever enn i fjor har fått godkjent lærekontrakt, en økning på 2 prosentpoeng.

 

Fylkesforskjeller

– Vi er på rett vei. Vi har høye søkertall til yrkesfagene, flere får lærekontrakter og flere fullfører og består. Men vi må jobbe videre for at den positive utviklingen skal fortsette. Jeg forventer at bedrifter og fylkeskommuner forsterker innsatsen for å skaffe flere læreplasser til motiverte ungdommer, sier Sanner.

Det er imidlertid store forskjeller både mellom fylkene og de ulike fagene i andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt. Bygg- og anleggsteknikk er foreløpig best i klassen med 80 prosent søkere som har fått lærekontrakt. På medier og kommunikasjon er tallet foreløpig bare 43 prosent. Og mens 80 prosent av elevene har fått lærekontrakter i det beste fylket, har bare 60 prosent fått det i det dårligste fylket. Fordi det er forskjeller i hvordan og når fylkene registrerer sine tall, er det imidlertid usikkerhet knyttet til disse tallene.

– Vi må jobbe målrettet for at de utdanningsprogrammene og fylkene som ligger lavt, løfter seg, sier Sanner.

Fordeler seg likt

Endelige tall på antall inngåtte lærekontrakter i 2018 publiseres i januar 2019. Erfaringsmessig øker andelen godkjente lærekontrakter utover høsten. Sanner sier han håper de endelige tallene vil vise at rekorden fra i fjor vil bli slått i år.

Ved skolestart i høst hadde mer enn 34.500 elever fått plass på en yrkesfaglig utdanning, og for første gang på mange år fordelte elevene seg likt mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!