Annonse

Nasjonale prøver: Flere femteklassinger har blitt gode til å lese

Flere femteklassinger har blitt gode til å lese. Det kommer fram i resultatene fra årets nasjonale prøver.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Der har andelen på mestringsnivå 1 for lesing, som er det laveste, sunket fra 25,4 prosent i 2016 til 23,2 prosent i 2018.

Samtidig har andelen økt for dem som måles til mestringsnivå 2, fra 50,7 prosent til 54,5 prosent. Andelen på mestringsnivå 3 har på sin side sunket litt, fra 23,9 til 22,3 prosent.

Flere av landets største kommuner har sett fremgang siden 2016 i flere fag.

I Drammen har andelen elever på det høyeste mestringsnivået i lesing økt med 2,4 prosentpoeng, og Tromsø har sett en økning på det høyeste nivået i regning på 4,2 prosentpoeng.

Sandnes har fått en større andel elever på høyeste nivå i engelsk med 4,3 prosentpoeng, samtidig som andelen elever på laveste nivå har gått ned med 5,7 prosentpoeng. Denne andelen har gått ned med 3,9 prosentpoeng i nabokommunen Stavanger.

Oslo er kommunen med størst andel på mestringsnivå 3 i både lesing, engelsk og regning. Bærum har lavest andel på mestringsnivå 1 på alle prøvene.

På landsbasis har fordelingen mellom de tre mestringsnivåene vært relativt lik i regning og engelsk siden 2014.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!