Annonse

Eierne av de største private barnehagekjedene har bygget seg opp betydelige formuer gjennom drift av barnehagene. Ill.foto: Paal Svendsen

Barnehageeiere har bygget seg opp betydelige formuer

Eierne av de store barnehagekjedene har bygget seg opp betydelige formuer og tar ut en pen slump penger for å drive sine barnehager, viser høstens skatteoppgjør.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

FUS-barnehagene er eid av Eli Sævareid sammen med hennes tidligere ektemann Sigurd Steen Aase. Tallene fra årets skatteoppgjør viser at Sævareid har en lønnsinntekt på 17,2 millioner kroner i 2017. Formuen hennes er på 40,3 millioner kroner.

Medeier Sigurd Steen Aase hadde en inntekt på 11 millioner kroner og er notert med 41 millioner kroner i formue.

Læringsverkstedet er eid av Randi Sundby og Hans Jacob Sundby. De har henholdsvis 3,4 og 4,1 millioner kroner i skattbar inntekt. Ekteparet har til sammen over 60 millioner kroner i formue, fordelt med 26,5 millioner på Randi Sundby og 33,9 millioner på mannen Hans Jacob.

Norlandia-kjeden driver i tillegg til barnehager også med helse- og velferdstjenester. Roger Adolfsen er en av hovedeierne og hadde i fjor en skattbar inntekt på 11,4 millioner. Han er ført opp med en formue på 246 millioner kroner. Med seg som eier har han broren Kristian Arne Adolfsen, som i fjor hadde en skattbar inntekt på 9,5 millioner og en formue på 236 millioner kroner.

Espira-barnehagene er eid av det svenske firmaet Acade Media.

De fire største barnehagekjedene eier til sammen om lag 500 barnehager i Norge.

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!