Annonse

Illustrasjonsfoto: Silje Katrine Robinson

Arbeidsrettssak om barnehagelærarar blir avgjort i morgon

Utdanningsforbundet og KS er usamde om kven som er pedagogisk leiar. Arbeidsretten sin dom i saka er venta fredag.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Saka gjeld retten til å avgjere om ein barnehagelærar er ein pedagogisk leiar eller ikkje. Utdanningsforbundet meiner at pedagogen som leier ein barnehageavdeling, er ein pedagogisk leiar, og organisasjonen viser mellom anna til Barnehagelova. Men KS meiner at arbeidsgivar kan definere sine eigne kriterium for kva dei meiner er ein pedagogisk leiar.

På grunn av denne usemja er det barnehagelærarar som Utdanningsforbundet meiner er pedagogiske leiarar, men som ikkje får status og løn som dette av arbeidsgivar.

Ifølgje ei undersøking frå Utdanningsforbundet i 2017 var det vanlegaste at lønnstillegget for å vere pedagogisk leiar låg på 23 000 kroner.

I statistikken frå Teknisk berekningsutval er det om lag tre gonger så mange pedagogiske leiarar som barnehagelærarar.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!