Annonse

Arbeidsretten støtta ikke Utdanningsforbundet

KS vant over Utdanningsforbundet i Arbeidsretten. Retten var ikke enig i at arbeidsgiver plikter å gi barnehagelærere lønnstillegg for pedagogisk leder.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Saka dreide seg om bruken av lønnsinnplasseringa som pedagogisk leder. Dom i saka falt i dag, fredag 16. november.


Les også: Arbeidsrettssak om barnehagelærarar blir avgjort i morgon

I dommen  står det at det ikke er tilstrekkelige holdepunkter i tariffavtalens ordlyd, historikk eller praksis for at det er en plikt til å bruke stillingskoden. Det er ingen generell plikt for arbeidsgiver til å innplassere pedagogisk personell i koden for pedagogisk leder.

Konsekvensen av Utdanningsforbundets tolkning ville være at stillingskoden «barnehagelærer» bare kunne brukes for barnehagelærere med dispensasjon fra utdanningskravet, og for reine støttepedagoger, står det i dommen.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!