Annonse

Regjeringen vil sørge for at innvandrere så tidlig som mulig får opplæring i norsk språk og norske verdier. Ill. foto: Erik M. Sundt

Regjeringen vil lovfeste norskopplæring i mottak

Regjeringen har lagt fram det første forslaget i integreringsreformen: Lovfesting av opplæring i norsk språk og verdier i asylmottak. I dag er dette frivillig.

Annonse

Lovforslaget ble lagt fram i statsråd fredag.

– Nøkkelen til en bedre integrering er godt språk og god kjennskap til det norske samfunnet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Ifølge forslaget skal kommunene ha plikt til å sørge for gjennomføringen av opplæringen. Den skal gis til alle asylsøkere i mottak, og statsråden understreker at det gjør at alle vil komme raskt i gang med nødvendig opplæring.

– Nå starter integreringsløftet for alvor. Regjeringen vil sikre at alle får bedre opplæring og at innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning. Vi trenger bedre resultater og har tydelige forventninger, sier Sanner.

I opplæringen foreslås det at asylsøkerne raskt skal få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet og verdiene det bygger på. Loven som foreslås, slår i tillegg fast at arbeids- og utdanningsrettede tiltak alltid skal inngå i programmet. (©NTB)

 

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________