Annonse

Norges idrettshøgskole er svært fornøyde med regjeringas forslag om at lærere i kroppsøvings- og idrettsfag må ha kvalifikasjoner på samme høye nivå som andre lærere i skolen. Ill. foto:

Regjeringa vil ikke ha kroppsøvingslærere uten mastergrad

Lærere i kroppsøvings- og idrettsfag må ha kvalifikasjoner på samme høye nivå som andre lærere i skolen, mener regjeringa.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Ved Norges idrettshøgskole er de svært fornøyde med regjeringas forslag.

– Det finnes ingen logikk i at kroppsøvingslærere skal være kvalifisert på lavere nivå enn andre lærere, sier Reidar Säfvenbom, førsteamanuensis ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk, og ansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges idrettshøgskole.

Kunnskapsdepartementet sender nå ut på høring et forslag om at det skal kreves master også i kroppsøving- og idrettsfag for å komme inn på praktisk-pedagogisk utdanning.

Fra høsten 2019 innføres krav om mastergrad for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Fram til da har det vært mulig å komme inn med en bachelorgrad, men den muligheten faller bort i 2019. I den nye PPU-forskriften er det likevel en åpning for å ta inn søkere med bachelor i idrettsfag også etter 2019. Denne åpninga vil regjeringen fjerne.

Åpninga i forskriften gjaldt i utgangspunktet idrettsutøvere.

– I en høring våren 2017 ble det klart at dette ikke er velbegrunnet. Høyere status for kroppsøvings- og idrettsfag, og bedre rekruttering av lærere i fagene, oppnås neppe ved å stille lavere krav, heter det i høringsskrivet.

Dette er Säfvenbom helt enig i.

– Vi har studenter, ikke idrettsutøvere. Derfor reagerte vi sterkt mot dette, sier han.

Reidar Säfvenbom forteller at i dag har om lag ti prosent av studentene på PPU ved Idrettshøgskolen mastergrad.

– Vi merker at slik vi legger opp dette studiet er det en klar fordel med den analytiske skoleringa en mastergrad gir, sier han.

– Men er dere ikke redde for at det skal bli for få kvalifiserte kroppsøvingslærere med disse krava?

– VI er verken mer eller mindre bekymra for kroppsøvingsfaget enn for andre fag, sier Reidar Reidar Säfvenbom

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!