Annonse

Flere vil bli fiskere. - Det snakkes mer om sjømatnæringa nå, og det som sies er positivt. Det er framtidstro i næringa, det er god lønn og yrket gir de som jobber der mulighet til å være ute, sier rådgiver Silje Risholm i samarbeidsorganet Sett sjøbein. Foto: Paal Svendsen

Flere unge vil bli fisker

Søkningen til faget fiske og fangst i VG 2 økte med 30 prosent fra i fjor til i år.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Samtidig økte søkninga til faget akvakultur med 21 prosent. Fiske og fangst gir fagbrev for fisker som jakter på villfisk, mens akvakultur gir fagbrev for arbeid i oppdrettsnæringa.

Det er tall fra Utdanningsdirektoratet som viser veksten i søknadene.

I organisasjonen Sett sjøbein er de glade over økninga.

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeidsorgan for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringa. Det administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Ser vi dette over to år, er økninga for fiske og fangst på 35 prosent, og for akvakultur på hele 60 prosent, sier rådgiver Silje Risholm i Sett sjøbein til Utdanning.

– Hva tror du det kommer av?

– Vårt inntrykk er at det generelt sett snakkes mer om sjømatnæringa nå, og at det som sies er positivt. Det er framtidstro i næringa, det er god lønn, og den gir de som jobber der mulighet til å være ute. Vi ser også at folk som har hatt jobb i oljenæringa nå er på vei tilbake til havet som fiskere eller søker seg til oppdrettsnæringa, sier Risholm.

Samtidig understreker hun at sjøl om den prosentvise økninga er stor, så er det ikke så mange individer det dreier seg om. I tall økte søkerne til fangst og fiske med 47 fra i fjor til i år. For akvakultur økte søkertallet med 45.

– I prosent økte søknadene fra jenter til fiske og fangst med 50 prosent. Vi gleder oss over det, sjøl om det betyr at det er kommet inn 6 flere søknader, sier Silje Risholm.

14 videregående skoler i landet tilbyr opplæring i fiske og fangst og akvakultur.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!