Annonse

SV er bekymret for barn som utestenges fra SFO fordi foreldrene har betalingsvansker og vil ha lovfestet rett til skolefritidsordningen (SFO). Arkivfoto: Utdanning

SV vil ha lovfestet rett til SFO-plass

SV mener det er svært uheldig at barn i skolefritidsordningen (SFO) ikke er omfattet av samme vern som barnehagebarn og krever lovfestet SFO-plass. Men verken KrF eller Høyre er enig.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I dag skal kommunene ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO), men opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass. SV er bekymret for barn som utestenges fra SFO fordi foreldrene har betalingsvansker.

Fakta

FAKTA SFO/AKS

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge.

I Oslo ble tilbudet omorganisert i 2008, og navnet endret til Aktivitetsskolen.

Barn med spesielle behov har plass frem til 7. klasse. Hver kommune har sin egen skolefritidsordning.

Foresatte som trenger tilsyn til barna lengre enn skoletid, for eksempel på grunn av egen jobb, kan la barna gå på SFO før og etter vanlig skoletid, ofte fra klokka 07 til skolestart og fra skoleslutt til 17 hver skoledag.

Selv om skolefritidstilbudet som oftest foregår i skolens lokaler og rektor er formelt ansvarlig, er det ikke et pedagogisk tilbud med undervisning. I stedet kan barna leke, spille, drive med formingsaktiviteter, lese lekser og så videre under oppsyn av voksne. Barna får også mat på SFO.

– Vi tar utgangspunkt i barnet, og ingen skal kjenne på følelsen av å være utenfor et fellesskap. Derfor må retten til å være på SFO likestilles med det å være garantert en barnehageplass, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til   Avisenes Nyhetsbyrå.

Men forslaget får tommelen ned fra KrF og Høyre.

– Vi synes dette er å gå altfor langt. Å lovfeste en rett til SFO-plass har en reformstørrelse og vil koste for mye penger. Vi er mer opptatt av å styrke kvaliteten i det nåværende SFO-tilbudet, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan. Han sier SFO skal være synonymt med kvalitet og være et frivillig tilbud.

– I regjeringserklæringen fra Jeløya har vi forpliktet oss til at det skal innføres ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier. Det er mer målrettet og en bedre tilnærming, sier Høyres Kent Gudmundsen.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!