Annonse

Åttekanten skole på Vesterøy er en av to skoler i Hvaler kommune. Foto: Google

Fylkesmannen avviste vedtak om ny skolestruktur

Hvaler kommune hadde ikke utreda saka godt nok da kommunestyret 14. desember vedtok ny skolestruktur. Fylkesmannen i Østfold krever ny utgreiing.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I desember vedtok kommunestyret på Hvaler å legge ned de to barneskolene i kommunen, og å bygge en ny barneskole skole i tilknytning til ungdomsskolen. Men fem personer sendte vedtaket inn til Fylkesmannen og ba om en lovlighetskontroll av vedtaket, ifølge fylkesmannen.no.

Nå har Fylkesmannen gått igjennom saka, og konkludert med at saka er mangelfullt utreda. Manglene i utredninga kan ha påvirka utfallet av saka.

For det første meiner Fylkesmannen at kommunen ikke har utreda tilstrekkelig hva som er barnets beste i saka, noe kommunen skal etter barnekonvensjonen. Dessuten var høringa i forkant av vedtaket mangelfull og i strid med prinsippet om at ei sak skal være så godt opplyst som mulig.

Hvaler kommune må gjøre en ny utredning før de eventuelt tar opp spørsmålet om ny skolestruktur til vurdering.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!