Annonse

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde mener Martin Henriksen bør fortelle hva Arbeiderpartiet ønsker å endre i dagens kvalitetsvurderingssystem. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Tybring Gjedde benekter at Høyre har snudd

- Høyre er klare på at eksamensformen må gjennomgås i forbindelse med fagfornyelsen. Men sluttvurderingen skal fortsatt bestå av eksamen og standpunkt, sier Mathilde Tybring Gjedde.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I går sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner at Kunnskapsdepartementet kommer til å sette ned et utvalg som skal se på eksamensformer. Det førte til at Arbeiderpartiets skolepolitiske talsperson, Martin Henriksen, mener Høyre har snudd.

Tidligere denne måneden stemte regjeringspartiene ned et forslag fra Ap, SV og Sp om å gjennomgå hele kvalitetsvurderingssystemet i forbindelse med fagfornyelsen.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde (H) er klar på at Høyre ikke ser behov for det.

- Høyre har ikke snudd. Vi har hele tiden sagt at vi skal se på eksamensformen i skolen i sammenheng med fagfornyelsen og nye læreplaner. Det sier seg selv at dagens eksamensform bør gjennomgås for å sikre at den henger sammen med de nye fagene og kompetansemålene, sier Tybring Gjedde og legger til:

- Grunnen til at vi stemte mot Arbeiderpartiets forslag i stortinget, er at regjeringen allerede er i gang med en stor opprydning i skolefagene. I tråd med stortingets ønske skal vi sikre mer dybdelæring og større profesjonelt handlingsrom for lærerne og skolene, sier hun.

Tybring Gjedde mener fagfornyelsen i seg selv vil være et viktig tillitsløft i skolesektoren.

 

Mener Arbeiderpartiet er mer opptatt av retorikk

- Jeg skulle ønske Arbeiderpartiet kunne komme med konkrete forslag på hva de vil endre i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Hvilke endringer ønsker de i eksamensordningen? På meg virker det som om Arbeiderpartiet er mer opptatt av retorikk i skolepolitikken enn å utvikle konkrete løsninger og alternativ, sier Tybring Gjedde.

Hun hevder at det Høyre vil ha på plass er gode vurderingsformer og eksamensordninger.

- Vi må finne en riktig balanse mellom behovet for styringsinformasjon, og tid til undervisning og god oppfølging av elevene. Hvis vi skal sikre at alle barn får tilpasset opplæring, må vi også ha informasjon om hva elevene lærer i skolen og sette inn flere ressurser der det trengs, sier stortingsrepresentanten, som i likhet med Martin Henriksen, sitter i Utdannings- og forskningskomiteen.

 

Skal ikke se på eksamenssystemet - bare eksamensform

Også stortingsrepresentant Kent Gudmundsen reagerer på Martin Henriksens påstand om at Høyre har snudd.

- Arbeiderpartiet sier de ønsker en gjennomgang av hele kvalitetsvurderingssystemet. Det ser Høyre ikke noe behov for. Den gruppen som Kunnskapsdepartementet nå nedsetter skal se på eksamensform, det vil si bruk av skriftlig eller muntlig eksamen, bruk av digitale hjelpemidler og lignende, sier Gudmundsen til Utdanning.

- Skal gruppen kun ta for seg sluttvurderingen eller skal den også ta for seg underveisvurderingen?

- Det er et spørsmål du må rette til Kunnskapsdepartementet, sier Gudmundsen.

- Hva går uenigheten mellom Høyre og Arbeiderpartiet egentlig ut på?

- Vi vet at Arbeiderpartiet, og kanskje særlig SV, har vært kritiske til eksamen som vurderingsform. I Høyre derimot er vi helt klare på at vi ønsker å beholde dagens system med standpunkt og eksamen. Grunnen er at dette systemet, der ekstern sensor blir tatt i bruk, har høy troverdighet både nasjonalt og internasjonalt. Vi må ha et vurderingssystem i skolen som er mest mulig rettferdig, der karakteren fire betyr det samme i Tromsø som i Oslo, sier han.

Gudmundsen understreker at regjeringspartiene ikke ønsker å sette hele kvalitetsvurderingssystemet i spill i forbindelse med fagfornyelsen.

- Vi vet fortsatt ikke hva Arbeiderpartiet ønsker å endre på i dagens system. De gjentar bare at de vil ha en gjennomgang, sier Gudmundsen.

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!