Annonse

Store variasjoner i læreres kompetanse i videregående

Det er store forskjeller mellom læreres formelle fagkompetanse i den videregående skolen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier mer videreutdanning må til.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Andelen lærere med formell fagkompetanse er godt over 80 prosent i de fleste fellesfag, men variasjonene fra fag til fag er store, viser   SSBs nye kompetanserapport.

Lærere i geografi og matematikk har lavest andel med formell fagkompetanse, mens andelen er høyest blant historielærere. Andelen som har både formell fagkompetanse og som har fullført høyere pedagogikk-utdanning, er lavere blant geografilærere (67 prosent) og høyere blant historie- og norsklærere (85 og 87 prosent).

– Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Det er derfor viktig for oss å ha en oversikt over kompetansenivået i videregående, og fortsette med videreutdanningen av flere lærere, sier Sanner.

Det er også stor forskjell i kompetanse mellom lærere i fellesfag på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Lærerne som underviser på studieforberedende har både et høyere utdanningsnivå, flere med pedagogisk utdanning og flere med minst 60 studiepoeng relevant for faget de underviser i. Forskjellen mellom lærere på yrkesfag og studieforberedende er størst i matematikk.

– Vi har et yrkesfaglærerløft hvor vi i 2018 bevilger 85 millioner kroner til etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere. Vi må sørge for at lærerne har riktig og oppdatert kompetanse når de skal utdanne fremtidens fagarbeidere, sier Sanner.

(©NTB)

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!