Annonse

Sterk økning i hasjbruk blant ungdom i Oslo

Nesten hver femte gutt og hver tiende jente har røyket hasj, viser en ny undersøkelse blant 25.000 ungdommer i Oslo.

Annonse

Det er en stor økning fra 2015, hvor tallet hos guttene var 10 prosent, mens hos jentene var det 5 prosent. Nå er tallene henholdsvis 17 prosent og 9 prosent, kommer det fram i undersøkelsen   «Ung i Oslo» , skriver   Klassekampen.

«Resultatene tyder på at ungdom i Oslo på nokså kort tid er blitt mer liberale til bruken av cannabis», heter det i rapporten.

Andre funn i rapporten er et markant fall i tidsbruk på lekser, flere gutter får psykiske plager, og unge med innvandrerbakgrunn føler seg mindre trygge enn unge med norskfødte foreldre når de er ute om kvelden.

25.000 ungdommer i alderen 13 til 19 år ved 84 skoler i hovedstaden har svart på undersøkelsen. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) står bak spørreundersøkelsen.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!