Annonse

– Hvis Kunnskapsdepartementet nå har tenkt å sette ned et utvalg som skal gjennomgå eksamensordningen likevel, så er det bra. Vi har ikke noe imot at Høyre kopierer vårt forslag, sier Martin Henriksen (Ap). Arkivfoto: Utdanning

Martin Henriksen mener Høyre har snudd når de vil se på dagens eksamensform

– Vi registrerer at Jan Tore Sanner i dag sa at han vil sette ned en gruppe som skal utrede dagens eksamensform. I så fall har Høyre snudd. Dette forslaget fra Ap, SV og Sp har de stemt ned.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sa i dag på et pressemøte på Skøyen skole at han skal sette ned et utvalg som vil få i oppgave å gjennomgå eksamensordningene. 

Til det sier Martin Henriksen som er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet: 

– Tidligere denne måneden stemte regjeringspartiene ned forslaget fra Ap, Sp og SV om å se på eksamensordningene, sier Henriksen og legger til:

– Hvis Kunnskapsdepartementet nå har tenkt å sette ned et utvalg som skal gjennomgå eksamensordningen likevel, så er det bra. Vi har ikke noe imot at Høyre kopierer vårt forslag.

 

Henriksen mener ryddejobben er nødvendig 

Henriksen mener den ryddejobben Sanner i dag annonserte at skal gjøres med fagfornyelsen, er en helt nødvendig ryddejobb, som Stortinget har etterlyst. 

– Elevene trenger mer dybdelæring og færre og tydeligere mål for hva de skal lære, sier Martin Henriksen. 

– Vi har bedt regjeringen om å slanke læreplanene og prioritere dybdelæring i tråd med Ludvigsen-utvalgets innstilling, understreker han.

 

– Burde gjennomgått all testing og måling 

Men Henriksen er fortsatt kritisk til at Jan Tore Sanner ikke vil gjennomgå skolens kvalitetsvurderingssystem i sin helhet. Henriksen mener all testing og måling i skolen bør gjennomgås samtidig med det videre arbeidet med fagfornyelsen. 

– Skal fagfornyelsen virke, må systemet for testing og måling i skolen endres samtidig. I dag måler vi kvalitet for snevert, avslutter Henriksen.

 

 

– Inngripende og legger føringer, mener Mona Fagerås  

Også Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson for SV, hadde håpet på en gjennomgang av hele kvalitetsvurderingssystemet og eksamensordningen. 

– Begge deler er omfattende og griper inn i hele skolens virke. Måten disse systemene er innrettet på i dag, legger svært sterke føringer for hva det undervises i og hva som prioriteres i skolen. 

– Dette styrer i langt større grad skolens innhold enn målene i læreplanene gjør. Nettopp derfor kan vi ikke sitte og vente på at fagfornyelsen skal ferdigstilles først, sier Fagerås.

Hun peker på at evalueringen av kunnskapsløftet viste til at skolen er blitt for teoritung, undervisningen for ensrettet og kunnskapssynet for smalt.

 

Advarer mot elevstress og detaljstyring 

– Leger og forskere advarer om at et økende antall elever får stressrelaterte sykdommer på grunn av prestasjonskravene og testingen i skolen, sier Fagerås. 

Hun er også bekymret for at lærerne, som besitter fagkompetansen og kjenner elevene sine, ikke får undervise slik de mener elevene lærer best. Fagerås mener grunnen til det er detaljstyring og pålegg fra overivrige politikere, rådmenn og kommunaldirektører.

– I tillegg stjeler byråkrati og rapportskriving tid fra skolens primæroppgave; elevenes undervisning.

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!