Annonse

Fellesfagene på yrkesfag skal få yrkesfaglig innhold. Det betyr at en elev som går på for eksempel byggfag vil tilegne seg engelske faguttrykk og lære å uttrykke seg på en måte som gjør at de kunne få jobb et sted hvor engelsk er arbeidsspråk, sier statsråd Jan Tore Sanner. Arkivfoto: Utdanning

KD: Det skal være yrkesfaglig innhold norsk, engelsk, matematikk og naturfag på yrkesfag

Det skal være yrkesfaglig innhold i fellesfagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag på yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole, har Kunnskapsdepartementet besluttet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Elever som har valgt studieforberedende og elever som har valgt yrkesfag har i dag de samme læreplanene. 

Nå skal lærerplanene i norsk, engelsk, naturfag og matematikk få en yrkesrettet del på inntil 30 prosent slik at elevene som har valgt yrkesfag skal oppleve fellesfagene som mer nyttige og relevante.

– Målet er å tilpasse disse fagene bedre til elever på yrkesfag. Dette vil gjøre fagene mer relevante og motiverende for elevene som tar en yrkesfaglig utdanning, uttaler kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Eksamen og vurderingsordningen skal yrkesrettes i tråd med reviderte læreplaner. Det innebærer også at man skal vurdere å gjøre endringer i eksamen i engelsk som utarbeides av Utdanningsdirektoratet.

– Det betyr at en elev som går på for eksempel byggfag vil tilegne seg engelske faguttrykk og lære å uttrykke seg på en måte som gjør at de kunne få jobb et sted hvor engelsk er arbeidsspråk, sier Sanner.

 

Følg Yrke på Facebook!

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!