Annonse

Hver tredje mann fullfører ikke lærerutdanningen

33 prosent av mennene som startet på lærerutdanningen i 2011, fullførte ikke i løpet av seks år. Av kvinnene var det 20 prosent som ikke fullførte utdanningen

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Av de rundt 2.500 studentene som startet på allmennlærerutdanningen for første gang i 2011, fullførte 52 prosent innen fire år, viser tall fra   SSB.

Av dem som startet på lærerutdanningen i 2011, var det kun 27 prosent menn.

Det er flest kvinner som fullfører utdanningen sin innen fire år. I 2011-kullet fullførte 55 prosent av kvinnene og 45 prosent av mennene innen fire år. 

Bildet blir noe annerledes om vi ser på utdanning som er lenger enn fire år. I løpet av åtte år fullførte 28 prosent av mennene utdanningen, mens for kvinner var det 23 prosent.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!