Annonse

Hver tredje mann fullfører ikke lærerutdanningen

33 prosent av mennene som startet på lærerutdanningen i 2011, fullførte ikke i løpet av seks år. Av kvinnene var det 20 prosent som ikke fullførte utdanningen

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Av de rundt 2.500 studentene som startet på allmennlærerutdanningen for første gang i 2011, fullførte 52 prosent innen fire år, viser tall fra   SSB.

Av dem som startet på lærerutdanningen i 2011, var det kun 27 prosent menn.

Det er flest kvinner som fullfører utdanningen sin innen fire år. I 2011-kullet fullførte 55 prosent av kvinnene og 45 prosent av mennene innen fire år. 

Bildet blir noe annerledes om vi ser på utdanning som er lenger enn fire år. I løpet av åtte år fullførte 28 prosent av mennene utdanningen, mens for kvinner var det 23 prosent.

(©NTB)

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________