Annonse

9 av 10 barnehageansatte er kvinner

Det er flest kvinnelige ansatte i hele utdanningsløpet. I barnehagene er hele 9 av 10 kvinner.

Annonse

Kvinnene er i klart flertall blant de ansatte både i barnehage, grunnskole videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner, viser tall fra den nye statistikken Ansatte i barnehage og skole fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er også aldersskjevheter. I videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner er hele 17 og 23 prosent av de ansatte lærerne over 60 år. 

Videregående skole skiller seg fra de andre næringene ved at kjønnsfordelingen er jevnere. 55 prosent av lærerne i videregående skole er kvinner og 53 prosent av ansatte i lederyrker.

I barnehagene er flertallet av barnehagelærerne under 40 år og kun 4 prosent er over 60 år.

Aldersfordelingen blant lærere ved grunnskoler og ved videregående skoler i Oslo skiller seg ut fra resten av landet ved at det er en klart større andel unge lærere i hovedstaden. 34 prosent av de ansatte som arbeider som lærerne ved grunnskoler i Oslo, er under 29 år, sammenlignet med 17 prosent blant lærerne ved grunnskoler ellers i landet, viser tall fra SSB.

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!