Annonse

Den nye lærernormen ikke skal ramme tverrfaglig arbeid i skolen, mener Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Arkivfoto: Utdanning

– Den nye lærernormen skal ikke ramme tverrfaglighet

Pedagogstudentene mener den nye lærernormen ikke skal ramme tverrfaglig arbeid i skolen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Hedda Eia Vestad, leder for Pedagogstudentene, er enig med Hans-Fredrik Grøvan fra KrF, og sier at den nye lærenormen ikke skal gå ut over tverrfaglig arbeid.

Øremerkede midler med tydelig beskjed

– Innføring av ny lærenorm er ikke et nullsumspill. Normen er fullfinansiert og vedtaket innebærer en beskjed til kommunene om å ansette flere lærere. Dette skal komme i tillegg til de prioriteringene kommunene har gjort fra før, og det skal ikke være nødvendig å nedprioritere andre yrkesgrupper for å innfri normen, sier hun til Utdanning.

 

 

Tverrfaglighet gir trygghet

Vestad understreker at hun mener tverrfaglig arbeid i skolen har stor verdi, ikke minst for nyutdannede lærere.

– Både helsesøstre, miljøterapeuter og sosiallærere tilfører mye viktig i skolen. Særlig for nyutdannede lærere gir det en trygghet å ha flere profesjoner rundt seg. De utgjør et viktig team rundt elevene som gjør det mulig for lærerne å konsentrere seg om det som er deres kjerneoppgaver, nemlig å undervise, sier Vestad.

– Det er veldig synd hvis kommunene nedprioriterer dette. Hensikten med lærenormen er å styrke arbeidet i klasserommet, ha flere voksne rundt elevene og gi lærerne bedre mulighet til å se og høre alle.

 

 

Rekruttering

Den nye lærernormen opptar naturlig nok lærerstudenter på vei ut i arbeidslivet.

– Økt lærertetthet gir bedre arbeidsmuligheter. Normen i seg selv er også med på å gi ferske lærere bedre arbeidsvilkår, fordi man får mindre elevgrupper og bedre muligheter til å se hver enkelt, sier hun.

Vestads generelle inntrykk er at det ikke er vanskelig for nyutdannede lærer å få jobb.

– For faglærere kan det være utfordrende, men i grunnskolen er det gode tider, sier hun.

Det er stort behov for flere lærere i årene framover, og Pedagogstudentene er opptatt av målrettet rekrutteringsarbeid, både for å få flere unge til å velge lærerutdanning, og for å få dem til å bli i skolen etterpå.

– Tallene fra Samordna opptak viser en gledelig økning for lærerutdanningene, men behovet er stort og vi må ikke juble for tidlig. Vi må holde trøkket oppe på rekrutteringsarbeid, sier Vestad, og peker på lønns- og arbeidsvilkår som det viktigste området.

– Veiledning for nyutdannede lærere er også viktig. Det gir tryggere lærere og øker sjansen for at de forblir i skolen og ikke går over i andre yrker, sier Hedda Eie Vestad.

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!