Annonse

Uenighet om hørselsplager i barnehage

En svensk undersøkelse konkluderer med at sju av ti kvinnelige barnehagelærere har støypåvirkede hørselsplager. Men norsk forsker vil ikke kalle dette hørselskader.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Sofie Fredriksson ved Sahlgrenska akademin i Sverige har gjennomført undersøkelsen. Det er forskning.no som melder dette.

Barnehagelærere har mye høyere risiko for hørselsskader enn andre, konkluderer Fredriksson.

– Vi må få ned lydnivået. Og vi må få en roligere barnehage, sier hun.

 

71 prosent med hørselsplager

4718 kvinner svarte på undersøkelsen til Fredriksson. 71 prosent sa at de fikk støypåvirkede hørselsplager. Kontrollgruppa besto av 4122 kvinner som ikke jobbet i barnehager. Her oppga 32 prosent det samme.

Førti prosent av barnehagelærerne hadde plager som samles i begrepet lydsensitive. 18 prosent i kontrollgruppa hadde slike plager.

 

Reagerer på selvrapportering

Men overlege Marit Skogstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt sier til forskning.no at det at folk rapporterer om hørselsplager ikke behøver å bety at de hører dårlig. Hun reagerer på at undersøkelsen er gjort som en spørreundersøkelse. Det er ikke alltid samsvar mellom det folk opplever som påvirkning av hørselen og skader de faktisk har.

En undersøkelse fra Nord-Trøndelag i 2013, der sjukepleiere undersøkte hørselen til barnehageansatte, viste at de ansatte hadde hørsel som andre yrkesgrupper uten samme støybelastning. Likevel rapporterte i 2016 24 prosent av barnehageansatte i Norge at de hadde hørselsplager.

Marit Skogstad konkluderer med at barnehageansatte sikkert blir slitne av støy. Men at de rapporterer om hørselsplager betyr ikke at de har hørselsskader.

Les hele saken på forskning.no.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!