Annonse

Regjeringen vil gi fagskolestudenter egne grader

Studenter med fullført fagskoleutdanning har i dag ingen grad eller tittel. Regjeringen foreslår «fagskolegrad» og «høyere fagskolegrad» som nye titler.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Ifølge forslaget, som sendes på høring fredag, skal personer som har tatt fagskoleutdanninger på ett år og halvannet år, få bruke graden fagskolegrad, mens personer som har gjennomført toårige fagskoleutdanninger, skal få bruke tittelen høyere fagskolegrad.

Arbeidslivets parter og fagskolesektoren har lenge etterspurt innføring av fagskolegrader.

– Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, det er et stort behov for slik utdanning i arbeidslivet. Som et ledd i regjeringens satsing på yrkesutdanning, forslår vi at fagskoleutdanningen skal få sine egne gradsbetegnelser. Dette vil gi økt status. Jeg mener det er et ytterligere bidrag til å få fram verdien av fagskoleutdanning at ferdige kandidater kan vise til at de har en fagskolegrad, skriver statssekretær Atle Simonsen (Frp) i Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Departementet foreslår at kandidater som var ferdige med sin utdanning før 1. juli 2018, også skal få rett til å få skrevet ut nytt vitnemål der gradsbetegnelse er tatt inn.

Forslaget om nye grader er en oppfølging av den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning, som ble vedtatt av Stortinget før sommeren. En viktig endring i den nye loven er at fagskoleutdanning nå har fått status som høyere yrkesfaglig utdanning, som skal ligge på nivå over videregående opplæring.

LO mener imidlertid at fagskolene fremdeles vil få en slags B-status, fordi stortingsflertallet ikke ville plassere fagskolene på nivå med annen høyere utdanning. Fagskolene ligger plassert på nivå 5, mens LO mener den bør være på nivå 6, som tilsvarer høyskolekandidat.

(NTB)

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!