Annonse

Kunnskapsdepartementet ber fylkesmennene om å undersøke økonomien i flere barnehageselskap etter en barnehagerapport fra revisjonsfirmaet BDO i mai. Illustrasjonsfoto: Inger Stenvoll.

Lønnsutbetalinger på 5 millioner i familiebarnehager – departementet ber om gransking

En kjede med familiebarnehager skal ha utbetalt lønn på fem millioner kroner til økonomisjefen, ifølge en rapport bestilt av Kunnskapsdepartementet. Økonomiansvarlig i selskapet sier det er feil.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Rapporten fra revisjonsfirmaet BDO ble offentliggjort 7. mai og handlet om økonomien i det private barnehagemarkedet. BDO gjorde flere funn i regnskapene de gikk inn som Kunnskapsdepartementet nå mener bør undersøkes nærmere av fylkesmennene.

Ett av selskapene de peker på er Nøtteliten familiebarnehage som driver 18 familiebarnehager i Bærum. Kunnskapsdepartementet har bedt fylkesmannen i Oslo og Akershus sjekke lønnsutbetalinger på til sammen fem millioner kroner.

I brevet fra departementet til fylkesmennene står det følgende:

«BDO viser til at Nøtteliten familiebarnehager har lønnsutbetalinger som isolert sett kan fremstå som særlig høye. Barnehagen har utbetalt en samlet lønn på kr. 5 millioner for stillingen som økonomisjef. Lønnen består av kr. 282 546 for hver av de 18 barnehagene i Nøtteliten-delen av familiebarnehagene.»

 

Nekter for millionlønn

Eierne av Nøtteliten familiebarnehage driver også Hakkebakkeskogen familiebarnehage. Den består av 14 familiebarnehager i Oslo. De to har felles administrasjon og sier sjøl at de er Norges største eier av familiebarnehager.

Økonomiansvarlig i de to selskapa, Raymond Frivåg, benekter at han har ei lønn på fem millioner. Han er lønna som andre i tilsvarende stillinger, sier han til Utdanningsnytt.no

Frivåg vil ikke si hvor høy lønna er. Men han sier at i administrasjonen for de to barnehagevirksomhetene er det to som har lønn etter PBL-tariffen for styrere. Han har litt mer enn dem. Det er fordi han, i tillegg til å være økonomiansvarlig, også er it-ansvarlig og regnskapsfører. Ifølge PBL er gjennomsnittslønna for styrere i deres medlemsbedrifter 580 840 kroner i året.

Raymond Frivåg spør seg umiddelbart om det er de samla administrasjonskostnadene til de to barnehagevirksomhetene som er blitt forveksla med lønnsutbetaling til ham.

 

Fått nok av uthenging

Tina Frivåg-Hansen er søster til Raymond Frivåg. Hun eier de to selskapa sammen med sin mann.

– Jeg hjalp søstera mi med å starte det hele i 1996. Jeg arbeida her hele tida etterpå, med unntak av om lag tre år. I 2015 kom jeg tilbake igjen, sier han.

Raymond Frivåg er ganske oppgitt over initiativet fra departementet.

– Vi har fått nok av negativ kritikk og uthenging i disse åra, sukker han.

Departementet ber også om gransking av en av Norges største barnehagekjeder.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!