Annonse

Forbudet gjelder plagg som finlandshette, nikab og burka, men omfatter ikke hijab. Arkivfoto: Utdanning

Barnehagestart med forbud mot nikab og burka for ansatte

Fra 1. august blir det forbud mot bruk av nikab og burka for ansatte i norske barnehager. Unødvendig, mener Utdanningsforbundet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Jeg kjenner ikke til at dette verken har vært et problem, eller at barnehageansatte har gitt uttrykk for at vi trenger et nasjonalt forbud, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

 

Fakta

Fakta om nye barnehageregler

 

  • Fra 1. august trer en rekke nye regler i kraft for norske barnehager.
  • Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen heves. Husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 533.500 kroner per år har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
  • Ny pedagognorm: Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.
  • Ny bemanningsnorm: Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år.
  • Nye krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage: For å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder, må personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner dokumentere norskferdigheter ved for eksempel å ha gjennomført norskopplæring i videregående skole. For andre stillinger i barnehagen må personen blant annet ha avlagt en norskprøve for å bli ansatt.
  • Det innføres et nasjonalt forbud mot bruk av nikab eller burka for barnehageansatte i arbeidstiden.

Kilde:   Utdanningsdirektoratet ,   regjeringen.no

Det nasjonale forbudet mot ansiktsdekkende plagg for barnehageansatte, som ble vedtatt i Stortinget i juni, trår i kraft fra og med 1. august. Forbudet gjelder plagg som finlandshette, nikab og burka, men omfatter ikke hijab.

 

– Unødvendig

Handal er enig i at barnehageansatte ikke skal bruke ansiktsdekkende plagg i møte med barn, men sier endringene i regelverket ikke er nødvendig. Han mener dagens ordning, som åpner for lokale forbud, er tilstrekkelig.

Det var også dette som var konklusjonen i både Utdanningsforbundets og Unios høringssvar, da Kunnskapsdepartementet i 2017 foreslo forbudet.

– Jeg synes det er interessant at regjeringen mener ansiktsdekkende plagg hindrer dialog, men man kan jo spørre seg om et forbud fremmer den, sier Handal.

– Det kan hende noen politikere ønsker å profilere seg mot en type velgergruppe med slike utspill, men fra et utdanningsperspektiv i Norge i dag, virker dette helt unødvendig, fortsetter han.

Heller ikke Marie Therese Skinstad-Jansen, leder for Foreldreutvalget for barnehager, kjenner til at bruk av nikab eller burka et utbredt blant barnehageansatte. Foreldreutvalget er opptatte av at barn må kunne se ansiktet til de ansatte i barnehagene.

– Men etter det vi er kjent med har ikke dette vært noe problem i barnehager, sier hun.

 

Skal skape forutsigbarhet

Kunnskapsdepartementet avviser at det dreier seg om symbolpolitikk.

– Vi innfører et nasjonalt forbud for å sikre at barns behov for åpen kommunikasjon blir ivaretatt i alle barnehager i hele landet. Dette er derfor ikke et symboltiltak, men et viktig tiltak for å ivareta barns behov, sier statssekretær Kristin Holm Jensen (H).

Hun mener nasjonale regler skaper mer forutsigbarhet enn dagens situasjon der lokalt forbud kan innføres.

Den nye regelen vil ikke bare gjelde for barnehagen, men gjennom hele utdanningsløpet, fra grunnskole til universitet. Forbudet gjelder både elever, studenter og ansatte ved undervisningsinstitusjoner i privat og offentlig sektor.

Der det på skolen og universiteter imidlertid er lov å ha ansiktsdekkende plagg i pauser, friminutt og personalmøter, gjelder forbudet i barnehagen for hele arbeidstiden.

 

Ny bemanningsnorm 

Det er også vedtatt en ny bemanningsnorm i barnehagen, også den tiltrer 1. august. Barnehagen skal da ha minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeiere har fram til 1. august 2019 til å oppfylle bemanningskravet.

En ny pedagognorm skal også sikre minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og én leder per 14 barn over den samme alderen. Det blir også nye krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehager.

(©NTB)

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!