Annonse

Tallet på elever som blir mobba går ikke ned

Å bli kalt stygge ting er det som rammer de fleste elevene som oppgir i Elevundersøkelsen at de er blitt mobba.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Tallet på elever som at de blir mobba har økt med 0,3 prosent fra i fjor.

29 000 elever, 6,6 prosent av dem som har svart på Elevundersøkelsen, svarer at de blir mobba to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er Utdanningsdirektoratet som melder dette.

Elevene sier de er blitt mobba av medelever eller digitalt mobba av noen på skolen. To prosent sier de blir mobba av voksne på skolen.

25 prosent av dem som blir mobba av medelever opplever fysisk mobbing. 66 prosent blir kalt stygge ting, 45 prosent blir holdt utafor eller baksnakka. Rundt 44 prosent av elevene som blir mobba digitalt, opplever også mobbing ansikt til ansikt.

Nesten halvparten, 40,5 prosent av dem som har svart, sier at ingen voksne på skolen visste om mobbinga. 16 prosent sier at skolen visste, men ikke gjorde noe.

0,9 prosent sier at de har mobba sjøl. Tretti prosent av disse sier at de ikke bare mobber sjøl, men også blir mobba.

Mobbing er vanligst blant de yngste barna. Det avtar ettersom barna blir eldre, men øker igjen de to siste åra på ungdomsskolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.

Den er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!