Annonse

Sosiale forskjeller i kunnskap er blitt mindre

Andelen tyske barn som gjør det godt på skolen trass i at de kommer fra hjem med lite utdanning, den har økt.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Den første PISA-undersøkelsen i 2000 viste at Tyskland var det landet blant deltakerlanda der sammenhengen mellom å lykkes på skolen og sosial bakgrunn var tydeligst. PISA er en internasjonal undersøkelse om 15-åringers skolekunnskaper.

Det er fortsatt en svært tydelig sammenheng mellom sosial bakgrunn og skoleprestasjoner i Tyskland. Forskjellene er likevel blitt mindre. I 2006 var en fjerdedel av barn fra familier med lite utdanning dyktige i lesing, matematikk og naturfag, som er emnene PISA-undersøkelsen måler. I 2015 var andelen dyktige barn fra slike hjem økt til 32 prosent.

Ifølge er avisa er det imidlertid to forhold som må være til stedet for at det skal skje bedring: Skolen må ha en god sosial blanding blant elevene, og atmosfæren på skolen må være god.

Det er OECD (Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling) som organiserer PISA.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!