Annonse
– Som nestleder i KUF- komiteen på Stortinget, har jeg god innsikt i feltet, men jeg kommer til å reise rundt for å snakke med folk direkte, sier  forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø. Foto: Torgeir Strandberg
– Som nestleder i KUF- komiteen på Stortinget, har jeg god innsikt i feltet, men jeg kommer til å reise rundt for å snakke med folk direkte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø. Foto: Torgeir Strandberg

Nybø: – Jeg kan være mer dedikert på ett felt

Etter en uke på ministerpost har den nyinnsatte ministeren for høyere utdanning og forskning Iselin Nybø gjort seg opp noen tanker om sitt ansvarsområde.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Hva er den viktigste oppgaven som venter deg i din nye jobb?

– Det går det ikke an å rangere, det er så mye som er viktig. Vi har blant annet forpliktet oss til å gjennomføre et grønt skifte, som vil kreve nye kunnskap. I erklæringen fra regjeringen er det mange områder som vil bli styrket. Blant annet skal vi sikre at det blir mange nye arbeidsplasser, sier Nybø til Utdanning.

– Hvordan har du tenkt å gå frem for å gjøre deg kjent med feltet?

– Som nestleder i KUF- komiteen på Stortinget, har jeg god innsikt i feltet, men jeg kommer til å reise rundt for å snakke med folk direkte. Jeg har nettopp vært i Tromsø, der jeg møtte kompetente, engasjerte folk med et genuint ønske om å bli bedre. Det er viktig for meg å møte de som jobber med forskning og høyere utdanning, sånn at jeg får høre fra dem hva som er viktig for dem.

 

Deler departement

– Hva er fordelene med å dele departementet i to?

– Vi har fått tilbakemeldinger på at det er flere som ser på det som en fordel. Jeg kan være mer dedikert på ett felt. Å ha ansvar for hele feltet kan være en fordel, men det er et veldig stort felt, så vi mener at det er til det beste at vi er to.

– Hvilke utfordringer er det ved å dele det i to?

– Feltet henger jo sammen, så det vil finnes gråsoner og områder som favner begge feltene. Jeg og Sanner må da snakke sammen og finne ut hvordan vi best løser de oppgavene som går inn i hverandre. Jeg har stor tro på at vi kommer til å klare det. Jeg kjenner jo Jan Tore fra før, men vi har ikke jobbet så tett sammen før, men det tror jeg vi kommer til å klare helt fint.

 

Berømmer forgjengeren

– Hva ser du frem til i din nye jobb?

– Torbjørn Røe Isaksen gjorde en bra jobb. Han fikk anledning til det fordi vi i Venstre støttet og ofte plusset på hans budsjetter. Mange av de sakene han gjennomførte, er også Venstre-saker. Litt av min oppgave blir å videreføre og sikre det videre arbeidet. Sånn som med sammenslåing av de ulike institusjonene innen høyere utdanning, som var en stor og viktig jobb. Der må jeg sikre at de jobber videre med å lage robuste og gode utdanninger som hele veiene jobber videre med å bli bedre.

– Snart skal mange kommende studenter sette seg ned for å velge studieretning. Hva vil du si til dem?

– Det å ta en utdanning er hardt arbeid, men også utrolig viktig for både en selv og samfunnet. Jeg håper det er mange som søker seg til lærerutdanningen, det er et felt jeg kommer til å ha fokus på.

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!