Annonse

Forskerne meiner bedre undervisning er en forklaring på hvorfor færre barn er dårlige lesere. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt

Færre elever leser dårlig

Andelen av elever på fjerde og femte trinn som er dårligere til å lese, er mindre enn for femten år siden.

Annonse

I 2001 leste 33 prosent av disse elevene dårlig. I 2016 var andelen redusert til 26 prosent. Det er Universitetet i Stavanger som melder dette.

Kjersti Lundetræ og Egil Gabrielsen fra Lesesenteret har kommet fram til dette. De to har studert PIRLS-undersøkelsene. PIRLS er internasjonale undersøkelser av leseferdigheter hos elever på 4. og 5. trinn i en lang rekke land.

Der har de talt opp norske elever i kategoriene «lavt mestringsnivå» og «under lavt mestringsnivå».

Den største endringa er i den dårligste gruppa, «under lavt mestringsnivå». Den er halvert siden 2001. I kategorien over er det bare små endringer.

Flere gutter enn jenter er svake lesere. Blant dem i den aller svakeste gruppa, er det omtrent halvparten så mange jenter som gutter.

Forskerne meiner bedre undervisning er en av forklaringene på hvorfor færre er dårlige lesere. I artikkelen «Skolens oppfølging av elever som strever med lesing» peiker de likevel på at tretti prosent av lærerne sier de aldri har tilgang til ekstern spesialhjelp for å støtte elevene som trengte ekstra oppfølging i lesing.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!