Annonse

Trollstua barnehage ønsker å utvide fra 26 til 30 barn. Men ifølge Plan- og bygningsetaten er barnehagen en familiebarnehage og kan maksimalt ha ti barn. Foto: Paal Svendsen

Driver barnehage uten byggetillatelse

Trollstua barnehage på Nordstrand i Oslo har drevet uten byggetillatelse siden 2012.

Annonse

Den private barnehagen, med 26 barn, er godkjent som ordinær barnehage etter barnehageloven av bydelsadministrasjonen i bydel Nordstrand. Fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune får Utdannin opplyst at eiendommen er regulert for tre boenheter og en familiebarnehage. En familiebarnehage kan ha maks ti barn, mens Trollstua har 26.

 

Starta som familiebarnehage

Inger Johanne Heggdal eier barnehagen sammen med sin mor. Ifølge Heggedal starta barnehagen som familiebarnehage, men gikk over til å bli ordinær barnehage med 26 barn i 2006. Siden 2008 har barnehagen ønsket å utvide til 30 barn. Dette ønsket er blitt aktualisert nå på grunn av de nye pedagognormene for barnehager i Oslo kommune, som trer i kraft til høsten. 30 barn vil gi en bedre økonomisk tilpassing til de nye normene.

 

Regulert til bolig

Barnehagen holder til i et hus som er regulert til boligformål. Da barnehagen utvida fra familiebarnehage til ordinær barnehage, fikk den en midlertidig tillatelse fra Plan- og bygningsetaten. Når ny reguleringsplan for området var vedtatt, måtte barnehagen søke på nytt.

Ny reguleringsplan kom i 2012. I 2013 og på nytt i 2015 søkte barnehagen om forlenget dispensasjon for å kunne drive barnehage i lokalene.

 

Søke på nytt

Så stoppa alt opp. Rett før jul i 2017 avviste Plan- og bygningsetaten å behandle en klage fra barnehagen, fordi etaten ikke hadde fatta noe vedtak som det kunne klages på.

– Slik jeg forstår Plan- og bygningsetaten, vil de at vi skal søke om godkjenning som ny barnehage, sier Inger Johanne Heggedal.

– Hvorfor gjør dere ikke det, da?

– Det er i så fall en mye mer omstendelig prosess. Vi veit ikke om vi vil bli godkjent med dagens regler, sier Inger Johanne Heggdal.

 

Tilfredsstiller ikke nye krav

Heggdal viser til at det er kommet nye regler for barnehagedrift etter at Trollstua barnehage gikk fra å være familiebarnehage til å bli ordinær barnehage i 2006.

– Da var ikke forskriftene for utemiljø slik de er i dag. Vi har et godt utemiljø i et terreng som gir barna gode utfordringer. Men det er et bratt terreng, der vi ikke kan tilfredsstille alle de nye kravene om terrassering og støtdempende dekke, sier hun.

 

– Får ikke beskjed om hva som etterspørres

– 2006 var ei spesiell tid. Innføringa av rett til barnehageplass var rett rundt hjørnet. Flest mulig barnehageplasser måtte opp og stå. Er det urimelig at man nå skjerper kravene til kvalitet fra den gangen?

– Oslo kommunes bemanningskrav må alle følge når det trer i kraft. Men for eksempel krav til uteområde gis ikke tilbakevirkende kraft. Hvis vi må søke som ny barnehage, vil det i praksis være nettopp tilbakevirkende kraft. Tilbakevirkende kraft er normalt i strid med regler for lover og forskrifter, sier Inger Johanne Heggdal.

– I brevet fra Plan- og bygningsetaten som kom rett før jul, bes dere om å komme med dokumentasjon, slik at etaten kan ta stilling til om tiltaket er i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen. Hvorfor gjør dere ikke det?

 – Vi får ikke beskjed om hvilken dokumentasjon som etterspørres, sier Heggdal.

 

Godkjent i bydelen

Hun forteller videre at da de gikk fra familiebarnehage til ordinær barnehage, hadde de god kontakt med bydelen, og utvidelsene er godkjent derfra. Dette bekrefter bydelen overfor Utdanning.

Leder for barnehagetilsyn i Bydel Nordstrand, Anne Morstad Dahl, skriver til Utdanning at bydelen ikke har villet stenge barnehagen all den tid det er usikkert om barnehagen får ordnet forholdene med Plan- og bygningsetaten. En stengning framstår som uforholdsmessig per i dag.

Hun understreker at barnehagen har blitt godkjent etter både barnehageloven og etter forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler. 

– Bydelen ser imidlertid at vi kunne hatt en tettere dialog med Plan- og bygningsetaten med tanke på status på dispensasjonssøknaden og ferdigbehandlingen av denne. Vi vil derfor følge opp saken enda tettere overfor Plan- og bygningsetaten i tida fram over, skriver hun.

Barnehagen har ifølge Heggdal åtte ansatte som deler sju stillingshjemler. Ifølge barnehagefakta.no hadde barnehagen i 2016 et lavere tall for barn per ansatt og en høyere pedagogdekking enn snittet i Oslo kommune.

Ifølge fylkesstyremedlem Halvor Kolsrud i Utdanningsforbundet Oslo har Utdanningsforbundet ikke tariffavtale i barnehagen.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!