Annonse

Regjeringen vil gjøre det mulig å tvangsflytte elever i videregående skole

Regjeringen vil legge fram forslag om en ny lovhjemmel som gjør det mulig å tvinge elever i videregående til å bytte skole.

Annonse

Det kommer fram i et brev som Kunnskapsdepartementet har sendt til Oslo kommune.

 

«Departementet tar sikte på å foreslå en lovhjemmel for tvangsflytting også i videregående skole. På samme vis som i grunnskolen bør tvangsflytting være mulig dersom det er det eneste tiltaket som kan sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø,» heter det i brevet.

 

Brevet, som er datert 5. februar, er et svar på en forespørsel fra Oslo kommune i oktober i fjor om utfordringer når det gjelder reglene for bortvisning og andre inngripende tiltak overfor elever.

 

Kommunen ba departementet om en klargjøring av reglene etter høstens krisemøte om uroen ved flere Oslo-skoler. Møtet kom i stand etter en kraftig økning av grove voldshendelser ved skolene.

 

Da lovet vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) å se nærmere på strengere reaksjoner som straff og utvisning for elever som står bak kriminalitet og vold i skolen.

 

Departementet slår fast at det er strenge regler for å utvise elever utover en undervisningsøkt. Rektor kan utvise for fem dager, mens skoleeier kan beslutte å utvise elever for resten av skoleåret, noe som anses som en svært streng reaksjon. Da skal eleven varsles, få kunne uttale seg, vedtaket skal være skriftlig og skal kunne påklages.

 

Oslo kommune har også ønsket seg en hjemmel for å kunne tvangsflytte elever, noe som i dag ikke er tillatt i videregående skole.

©NTB

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!