Annonse

Stortingspolitikerne skal vurdere strengere regler for å hindre at private barnehageeiere kan ta ut stor fortjeneste fra driften. Montasje og foto: Paal Svendsen

Arbeiderpartiet vil ha mer kontroll med pengestrømmene i barnehagene

Arbeiderpartiet har snudd i saken om profitt i barnehagesektoren. Nå ønsker de et strengere regelverk.

Annonse

 

Utdanningsnytt på Facebook!

 

Stortingspolitikerne skal vurdere strengere regler for å hindre at private barnehageeiere kan ta ut stor fortjeneste fra driften. Flertallet i Utdannings- og forskningskomiteen avga tirsdag denne uken en innstilling hvor de understreker at offentlige tilskudd skal komme barna til gode. De ønsker også å kartlegge pengestrømmene i barnehagesektoren. 

– Det er et stort steg i riktig retning, sier Mona Lill Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV. De sto bak forslaget som ble behandlet. Flertallet anbefaler at SVs forslag ikke vedtas, men Fagerås mener flere av partiene beveger seg i retning av mer kontroll med de private eierne. 

I innstillingen fra komiteen ber Ap og Krf regjeringen vurdere hvordan man kan sikre at private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som er på linje med ansatte i offentlige barnehager. SV og Sp har et nokså likelydende forslag. De utgjør samlet et flertall på Stortinget.

  

Ap har snudd 

Fagerås sier de følte seg nokså alene i valgkampen om å ønske et forbud mot profitt i velferdstjenester. Derfor hadde de ikke forventet å få støtte for enkelte av forslagene de nå la fram. 

– Forskjellen er Arbeiderpartiet, som har beveget seg langt i denne saken, sier Fagerås. 

I valgkampen sa Ap-leder Jonas Gahr Støre nei til å forby profitt i barnehagesektoren. Denne uken sa imidlertid utdanningspolitisk talsperson i Ap, Martin Henriksen, at de ønsker et strengere regelverk. 

­– Pengene skal ikke gå til store utbytter i lomma på kommersielle eiere, og vi vil nå ha utredet hvordan lovverket kan endres for å få dette til, sa Henriksen til Dagbladet.

  

Fortsatt kompetansekrav for alle 

Komiteen behandlet også en sak om den mye omtalte avskiltingen av lærere som ikke fyller de nye kompetansekravene. SV vil at kravet ikke skal gjelde for allmennlærere utdannet før 2014. 

– KrF er i utgangspunktet enige med de rødgrønne i denne saken, men de stemte allikevel imot fordi de er bundet til regjeringen. Det er synd, for vi vil trenge hver eneste lærer i fremtidens skole. I denne saken vil vi derfor presse på igjen og igjen, sier Fagerås. 

Sakene behandles i Stortinget 13. februar.

Saken er oppdatert 07.02.2018 etter at innstillingen er offentliggjort. Det er lagt til mer detaljer om forslagene knyttet til lønn og pensjon, og det er lagt til at flertallet ber Stortinget kartlegge pengestrømmene i barnehagesektoren. I tillegg er det lagt inn at SVs opprinnelige forslag er avvist av flertallet. 

  

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!