Annonse

Avtroppende redaktør i Utdanning Knut Hovland er i gang med å sette sin etterfølger, Kaja Mejlbo, inn i den nye jobben. Hun har allerede fått ideer til ting hun ønsker å endre, men først vil hun ta seg tid til å bli kjent med hver enkelt medarbeider. Foto: Marianne Ruud

Utdannings nye redaktør har vært mye på lærernes personalrom

Kaja Mejlbo har i dag sin første dag på jobb som redaktør i Utdanning. Hun gleder seg til å utvikle Utdanning og de andre tidsskriftene både på nett og papir. Men først vil hun lytte.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Kaja Mejlbo begynte morgenen med å få tildelt sitt nye adgangskort. Deretter fulgte et forsøk på å få alt det datatekniske på plass.

– Jeg er ikke på nett ennå, men regner med at det ordner seg snart, sier hun rolig.

Mandag stilte hun for første gang på morgenmøte med redaksjonen i Utdanning, tidsskriftredaktørene og markedsseksjonen. Avtroppende redaktør Knut Hovland ønsket henne velkommen.

– Dette øyeblikket har vi ventet på lenge, ikke minst jeg, sa Hovland spøkefullt.

Før han går av med pensjon, har han lovet å bidra til å sette Mejlbo inn i jobben. Det setter hun pris på.

– Jeg takket ja til jobben i juli, så det har jo tatt ganske lang tid før jeg kunne begynne. Nå bare gleder jeg meg til å komme i gang, sier Mejlbo.

Torsdag i forrige uke arrangerte kollegene hennes i lokalavisen Budstikka, som dekker Asker og Bærum i Akershus, avslutningsfest for den avtroppende nyhetsredaktøren. Det ble noen tårer røper hun.

– Du er nå ansvarlig redaktør i en organisasjon med en landsmøtevalgt ledelse. Hva tenker du om det?

– Utdanning har heldigvis en formålsparagraf som klart definerer oppdraget. Den sier at bladene skal redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat, Vær varsom-plakaten og de andre presseetiske retningslinjene. I det ligger det at vi har klart definerte roller. Samtidig er Utdanningsforbundet eier og utgiver av bladene, og sekretariatet i Utdanningsforbundet er navet i organisasjonen. Det jeg ser på som viktig, er at vi har avklarte roller og tillit til hverandre, sier Mejlbo.

 

Opptatt av det journalistiske oppdraget

– Hva tror du blir den største forskjellen med å gå fra dagspresse til fagtidsskrift?

– Det journalistiske oppdraget ligger i bunnen, så jeg tror ikke forskjellen blir så stor. Men det jeg virkelig ser fram til, er å kunne gå i dybden innen utdanningsfeltet. Mulighetene til å gå dypere inn på ett journalistisk felt, er en av grunnene til at jeg søkte på redaktørjobben, sier hun.

Men en forskjell nevner hun:

– Dere har jo en litt annen arbeidsrytme. Fram til nå, har jeg gått i turnus og hatt kveldsvakter og helgevakter. Jeg skal ikke legge skjul på at det blir fint å få en litt annen arbeidstid og arbeidsrytme. Barna mine, Mie på sju år og Even på to år, gleder seg også til at jeg får mer tid sammen med dem.

Barna hennes er opptatt av at mamma har fått seg ny jobb.

– De lurer blant annet på om det er kakao-maskin der, sier hun.

Mejlbo gleder seg dessuten til å spise lunsj i kantinen i Hausmanns gate 17 i Oslo. For i Budstikka forsvant kantinen som ett av innsparingstiltakene i lokalavisen.

– Du har fortalt at begge foreldrene dine er lærere. Det betyr vel at du allerede har et visst kjennskap til lærernes hverdag?

– Ja, jeg har vært en del på personalrommet opp gjennom årene, så jeg vet litt om hva som rører seg. Mange har synspunkter på hvordan lærere og barnehagelærere bør gjøre jobben sin. Jeg kan røpe at jeg har stor respekt for denne yrkesgruppen. Og jeg ser det som vår oppgave å komme tett på og fange temaer som engasjerer leserne våre, sier Mejlbo.

 

– Skal ikke snu opp ned på alt

På spørsmål om hvordan leserne kommer til å merke at Utdanning har fått ny redaktør, sier hun:

– Til å begynne med kommer de kanskje ikke til å merke noe i det hele tatt. For jeg har ingen planer om å snu opp ned på alt de første ukene. Men jeg vil gjerne at vi kommer i gang med å sette noen langsiktige mål, og at vi sammen kan diskutere oss fram til hvordan vi skal nå dem.

– De nye lesertallene viser at papirutgaven av Utdanning, inkludert e-bladet, nå har 289.000 lesere. Hva tenker du om det?

– Det er veldig gode lesertall. Det viser at papirutgaven av Utdanning og av de andre tidsskriftene betyr noe for leserne. Likevel mener jeg at det største utviklingspotensialet ligger i den digitale verden. Derfor vil jeg prioritere å utvikle Utdanningsnytt.no og de andre tidsskriftene digitalt, sier hun.

– På Fagpressedagen, som ble arrangert sist uke, kom det fram at mange fagblader og magasiner fortsatt har høye opplagstall på papir. Hva tenker du om det?

– Nisjebladene har ikke bare høye opplagstall. Noen av dem har også styrket sin posisjon. Det er interessant og viser at lesere av tidsskrifter fortsatt leser både på papir og nett. Derfor må vi utvikle både papirutgaven og nettutgaven.

– Har du fått tid til å lese noe i de forskjellige bladene?

– Det siste halve året har jeg bedt om å få alle tidsskriftene sendt hjem til meg. Jeg er imponert over hva vi leverer og har også fått noen ideer til hva jeg ønsker å endre og utvikle. Samtidig har jeg sagt til meg selv at det holder med en jobb av gangen, sier hun.

– Hva er det første du har tenkt å gå i gang med nå?

– Som jeg sa på morgenmøtet i dag, så har jeg tenkt å ta en individuell samtale med alle medarbeidere jeg har ansvar for. Det første jeg skal gjøre, er å bli bedre kjent med hver enkelt av dere for å finne ut av hvordan vi kan jobbe best mulig sammen framover, sier hun.

Utdanningsnytt på Facebook!

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!