Annonse

Rapporten peker på at det er store ulikheter i tilgangen til digitale verktøy hjemme hos elevene. Det er også store forskjeller i hvordan skolene legger opp opplæringen i bruk av digitale hjelpemidler. Arkivfoto: Erik M. Sundt

Tiendeklassinger hadde svært ulike forutsetninger før matteeksamen

Elevene som hadde matteeksamen i tiendeklasse i vår, hadde svært ulike digitale forutsetninger før eksamen, konkluderer en ny rapport fra Fafo.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Elever med identisk matematisk forståelse, men som går på skoler som gir det digitale ulik prioritet, vil trolig ha systematisk ulike forutsetninger for å mestre oppgavene på eksamen, slås det fast i rapporten, som har evaluert vårens matteeksamen for ungdomsskolen.

Rapporten peker på at det er store ulikheter i tilgangen til digitale verktøy hjemme hos elevene. Det er også store forskjeller i hvordan skolene legger opp opplæringen i bruk av digitale hjelpemidler.

– Dette er en del av undervisningen som trolig er særlig sensitiv for hvilken lærer man har. På noen skoler hadde kun et fåtall av elevene data hjemme, og også skolene var dårlig utrustet, på andre skoler var det motsatt, heter det i rapporten.

Det ble også funnet store forskjeller i hvilke digitale hjelpemidler skolene hadde. Mens noen skoler hadde klassesett med delvis ødelagte PC-er, var det andre som hadde nye PC-er til alle. Atter andre skoler omtalte seg som iPad-skoler.

Rapporten konkluderer med at tiendeklassingene var svært ulikt forberedt til eksamen når det gjelder digitale hjelpemidler. (©NTB)

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!