Annonse

– Den muslimske friskolen vil svekke forutsetningene for språkopplæring og fellesskap med andre norske barn, mener kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Arkivfoto: Marianne Ruud

Nytt nei til muslimsk grunnskole i Oslo

Stiftelsen Den muslimske Grunnskole får ikke starte grunnskole i Oslo. Avslaget begrunnes blant annet med hensynet til språkopplæring og integrering.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

 

I 2017 søkte skolen om å bli godkjent som friskole med rett til statstilskudd. Utdanningsdirektoratet avslo søknaden i vår, og skolen påklaget Utdanningsdirektoratets vedtak.

Klagen er nå behandlet av Kunnskapsdepartementet, som også sier nei.

– Vi har avslått søknaden fordi skolen ikke oppfyller lovens minstekrav om læreplaner, og av integreringshensyn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Han framholder at regjeringen legger vekt på å fremme integrering og hindre segregering og sier det særlig er viktig at alle barn får et likeverdig opplæringstilbud og lærer godt norsk, slik at de har gode forutsetninger for deltakelse i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

– Skolen er en av samfunnets viktigste felles arenaer, der elevene kan knytte sosiale bånd til andre barn med ulik bakgrunn. Den muslimske friskolen vil svekke forutsetningene for språkopplæring og fellesskap med andre norske barn, sier Sanner.

Skolen søkte første gang om godkjenning i 2015, men også da ble det nei.

(©NTB)

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!