Annonse

I dag er det ikke mastertilbud i tegnspråk ved grunnskolelærerutdanningene. Ill. foto: Julia Freeman-Woolport/Freeimages.com

Norsk tegnspråk blir masterfag i lærerutdanningen

Oslo Met – storbyuniversitetet skal utforme tilbudet i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I forbindelse med neste års statsbudsjett vedtok Stortinget å bevilge 1 million kroner til utvikling av norsk tegnspråk som masterfag i grunnskolelærerutdanningene for trinn 1–7 og trinn 5–10.

– I dag er det for få lærere som har kompetanse i faget norsk tegnspråk. Det er viktig at skoleelever får et godt undervisningstilbud og derfor må flere lærere få tilbud om å styrke kompetansen i norsk tegnspråk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

I tillegg til matematikk, engelsk, norsk og samisk er norsk tegnspråk blant fagene som omfattes av de nye kompetansekravene for lærere. På ungdomstrinnet må de ha minst 60 studiepoeng i disse fagene. De samme fem fagene er prioritert i arbeid med ny mastergrad i grunnskolelærerutdanning og i videreutdanningstilbudene i Kompetanse for kvalitet.

Det er et mål at det skal finnes et mastertilbud i grunnskolelæreutdanning i alle skolefag, men i dag eksisterer det ikke noe mastertilbud i faget norsk tegnspråk. En kartlegging viser at det heller ikke er noen lærerutdanningsinstitusjoner som tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med norsk tegnspråk som undervisningsfag.

Ikke alle lærere som underviser i norsk tegnspråk, har undervisningskompetanse i faget. Andelen lærere med denne kompetanse har imidlertid økt fra 60 prosent i 2015 til 79 prosent i 2018.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!