Annonse

Barnehager og skoler i Tromsø får beholde budsjettmidlene

Det blir ikke noe av det foreslåtte budsjettkuttet på 56 millioner kroner til skoler, barnehager, barnevern og forebyggende helse rettet mot ungdom. Det vedtok kommunestyret i Tromsø i dag.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Flertallet, bestående av samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Rødt og SV fikk i dagens kommunestyremøte flertall for å skjerme skoler og barnehager fra administrasjonens foreslåtte budsjettkutt.

– Nå skal det voteres over noen verbalforslag som angår finansieringen, men det overordnede er på plass. Protokollen er naturlig nok ikke klar ennå. Derfor blir det spennende å se på detaljene i hvordan de skal få på plass inndekningen, sier Katrine Aursand, nestleder i Utdanningsforbundet Tromsø i en kommentar til budsjettvedtaket.

– Det finnes områder som vi ikke kan kutte i. Vi ser at skole og barnehage har fått mindre og mindre overføringer de siste årene, og vi kan ikke akseptere at det tas penger derfra for å dekke opp merforbruk i pleie- og omsorg, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitman under dagens kommunestyremøte

Budsjettmidlene var tenkt overført fra skole og barnehage til pleie og omsorg.

SVs Pål Julius Skogholt innrømmet at det vil være nødvendig med tøffe kutt i pleie- og omsorgssektoren, skriver nettavisen iTromsø.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!