Annonse

Åtte prosjekter får 10 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse

Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv.

Annonse

Fagskolen Rogaland, Fagskolen Tinius Olsen, Høgskolen Innlandet, Fagskolen Østfold, NMBU, NTNU og ÅKP AS får støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse.

Pengene til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2018. Videreutdanningstilbudene som skal utvikles dekker temaer som programmering og robotisering i industrien, og hvordan virksomheter kan utnytte ny teknologi for forretningsutvikling, vekst og bærekraft. Andre tema er cybersikkerhet, personvern, IT-arkitektur, 3D-modellering og kunstig intelligens.

– Regjeringen har startet opp arbeidet med en kompetansereform, hvor målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Vi må tilpasse oss når arbeidsmarkedet endrer seg, og legge til rette for at flere kan jobbe med andre oppgaver eller i ny bransje. Flere må få den faglige oppdateringen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________