Annonse

Ufaglærte lærere, avlyste timer og nye lærere midt i semesteret. Det er hverdagen for mange skoleelever i Sverige. Ill.foto: Inger Stenvoll

Svensk elevhverdag: 36 utskiftinger av lærere på tre år

Eleven John Enbäck noterte ned alle nye lærere i løpet av tre år. Det ble et omfattende dokument.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Ufaglærte lærere, avlyste timer og nye lærere midt i semesteret. Det er hverdagen for mange skoleelever i Sverige. John Enbäck i Borlänge ble lei og begynte å notere ned alle utskiftinger av lærere. Det ble et omfattende dokument.

– Vi elever blir veldig negativt påvirket av lærermangelen. Det blir vanskeligere, og man lærer seg mindre, sier han til nettstedet til Sveriges Television, svt.se.

John Enbäck begynner snart i 9. klasse ved Kunskapsskolan i Borlänge.

Ifølge det svenske Skolverket trengs 12 500 heltids lærerstillinger hvert år de neste 13 årene, men på langt nær så mange rekker å utdannes med dagens tempo.

De nærmeste årene er mest akutte. Årsaken er blant annet at elevtallet øker og at mange lærere pensjoneres.

 

– Vi får færre søknader

Rektor ved Johns skole merker lærermangelen.

– Vi får færre søkere for hver stilling vi lyser ut. De tre seneste årene har det vært mer gjennomtrekk blant lærerne, sier Erik Hartwig, rektor ved Kunskapsskolan i Borlänge.

Han mener elevene blir påvirket av lærermangelen og utskiftingene av lærere, men at skolen jobber aktivt for å skape kontinuitet.

– Vi prøver å ha tette arbeidslag, vi samarbeider mye og mange lærere kjenner derfor elevene. Dermed avhenger ikke alt av enkeltlæreren, sier Hartwig.

 

36 utskiftinger av lærere    

John Enbäck viser dokumentet i pc-en der han har skrevet inn alle utskiftinger av lærere i de ti fagene samt veiledere. Når han legger sammen får han 36 utskiftinger av lærere de seneste ti årene. Da har han ikke regnet med de lærerne som har vært vikarer i enkelttimer.

Han mener at elevenes resultater påvirkes negativt av lærermangelen.

– Med en gang en ny lærer tar over, skal vi elever tilpasse oss til vedkommende. Alle lærere har sin måte å undervise på, så det er veldig vanskelig å tilpasse seg, sier han.

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!