Annonse

Skolebyråden vil nå foreslå en lovendring som kan åpne for at skolene kan få opplysninger fra Nav om elever som ikke møter til skolestart. Arkivfoto: Utdanning

Skolebyråd vil ha lovendring for å spore opp barn

Oslos skoler får ingen hjelp fra Nav til å finne elever som ikke har møtt til skolestart, selv om skolene er pålagt å forsøke å spore opp barna.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Før sommerferien i år fikk Oslo-skolen blankt nei til å få hjelp fra Nav i arbeidet med å spore opp elever og deres foreldre. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil ikke gi dispensasjon fra reglene om taushetsplikt, skriver Aftenposten.

Oslo-skolen bruker betydelige ressurser på å kontakte foreldre og å spore opp elevene. Bare på Linderud skole i Groruddalen uteble 37 av 540 elever uten gyldig fravær ved skolestart i år. De siste sju årene har 1.409 barn i grunnskolealder ikke møtt til skolestart. Det tilsvarer 50 skoleklasser med 28 elever. 

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier hun er overrasket over avslaget.

– Det virker som om Nav kun har vurdert sin egen nytte av å hjelpe skolene. Jeg etterlyser en vurdering av Barnekonvensjonen og barns beste i dette. Barns rett til opplæring er viktigere enn foreldrenes rett til personvern, sier Thorkildsen.

Skolebyråden vil nå foreslå en lovendring som kan åpne for at skolene kan få opplysninger fra Nav.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil ikke kommentere avslaget på deling av opplysninger med skolen, men Arbeids- og sosialdepartementet viser til at Nav normalt ikke besitter informasjon om elevers oppholdssted utover det som er oppgitt til folkeregisteret.

– I de sakene hvor opphold i Norge ikke blir dokumentert, stanses utbetalingen av barnetrygd. Nav sitter ikke på opplysninger om barnets oppholdssted i slike saker, opplyser Morten Dagre i departementets presse- og kommunikasjonsseksjon.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!