Annonse

I juni hadde Utdanningsforbundet 4888 flere medlemmer enn på samme tid i fjor. Arkivfoto: Paal Svendsen

Over 175.000 medlemmer i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet hadde totalt 175.580 medlemmer ved utgangen av juni.

Annonse

 

Av disse er drøyt 120.000 yrkesaktive. Antall ledermedlemmer øker noe, mens det er en liten nedgang blant andre yrkesaktive medlemmer.

I tillegg til de yrkesaktive medlemmene er pensjonistmedlemmene en stor medlemsgruppe. Det var en liten oppgang i juni, og det er nå over 35.000 pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet, viser en oversikt fra forbundet.

Antall studentmedlemmer (Pedagogstudentene) har også økt de siste årene og ligger nå på over 20.000. Den største enkeltmedlemsgruppen er fortsatt lærere i grunnskolen, med drøyt 66.000 medlemmer.

Ved fusjonen mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet i 2001/2002 hadde Utdanningsforbundet ca. 130.000 medlemmer.

 

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________