Annonse

I juni hadde Utdanningsforbundet 4888 flere medlemmer enn på samme tid i fjor. Arkivfoto: Paal Svendsen

Over 175.000 medlemmer i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet hadde totalt 175.580 medlemmer ved utgangen av juni.

Annonse

 

Av disse er drøyt 120.000 yrkesaktive. Antall ledermedlemmer øker noe, mens det er en liten nedgang blant andre yrkesaktive medlemmer.

I tillegg til de yrkesaktive medlemmene er pensjonistmedlemmene en stor medlemsgruppe. Det var en liten oppgang i juni, og det er nå over 35.000 pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet, viser en oversikt fra forbundet.

Antall studentmedlemmer (Pedagogstudentene) har også økt de siste årene og ligger nå på over 20.000. Den største enkeltmedlemsgruppen er fortsatt lærere i grunnskolen, med drøyt 66.000 medlemmer.

Ved fusjonen mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet i 2001/2002 hadde Utdanningsforbundet ca. 130.000 medlemmer.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!