Annonse

- Når 10 nye barnehageplasser tas i bruk, vil tre kvinner gå ut i fulltidsjobb, som uten tilgang på barnehageplass ikke ville gjort det, sier førsteamanuensis Tarjei Havnes ved Universitetet i Oslo. Ill.foto: Paal Svendsen

Økt barnehagedekning har gitt flere mødre i arbeid

Barnehageutbyggingen på 2000-tallet har ført at flere mødre har kommet ut i arbeid, viser ny forskning.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Det vi finner, er at når ti nye barnehageplasser tas i bruk, vil tre kvinner gå ut i fulltidsjobb, som uten tilgang på barnehageplass ikke ville gjort det, sier førsteamanuensis Tarjei Havnes ved Universitetet i Oslo til   Barnehage.no.

Sammen med SSB-forsker Martin Eckhoff Andresen har han sett på hvilken påvirkning satsingen på full barnehagedekning har fått for yrkesdeltakelsen blant foreldre.

Funnene viser at mens gifte og samboende mødre i hovedsak begynner å jobbe fulltid, begynner enslige mødre i større grad å jobbe deltid. For yrkesdeltakelsen hos fedre har økt barnehagedekning ingen effekt.

Som en konsekvens av den økte yrkesdeltakelsen blant kvinner øker også skatteinntektene. Dermed mener forskerne at kostnadene ved utbygging av barnehager delvis hentes inn igjen på grunn av dette.

– Tar vi med bortfall av kontantstøtte, vil den totale kostnadsdekningen bli på 37 prosent etter vårt anslag, sier Havnes.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!