Annonse
Her finner du et knippe av alle de gode artiklene vi har publisert på utdanningsnytt.no i sommer. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Her finner du et knippe av alle de gode artiklene vi har publisert på utdanningsnytt.no i sommer. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Her er sakene du gikk glipp av i sommer

I hele sommer har vi publisert godt stoff på utdanningsnytt.no. Her er et utvalg av de sakene som er mest lest. Del gjerne med kolleger og venner som kan ha nytte av sakene.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

 

Barnehageforskning

I denne danske barnehagen er barna aktivt med i overgangene fra en aktivitet til en annen. Det gir mer kvalitetstid og færre konflikter, viser ny forskning.

https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/artikler/2018/juni/na-folger-de-barnet-fremfor-klokken/

 

 

Ufaglærte i barnehagene kan bli omplassert 

Ifølge KS kan bemanningsnormen føre til at kommunene opplever overtallighet i barnehagene.

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/ufaglarte-i-barnehagene-kan-bli-omplassert/

 

 

Videregående skole

Elever på ungdoms- og videregående skole er mer glad i naturfag enn matte. Og praktiske forsøk er bedre enn tavleundervisning.

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/elevene-gleder-seg-til-naturfag-men-ikke-til-matte/

 

Førsteklassinger

«Dagens skoleopplegg er mindre godt tilpassa mange 6-åringar»

https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2018/juni/dagens-skoleopplegg-er-mindre-godt-tilpassa-mange-6-aringar/

 

Fagfornyelsen 

Her er oversikten over hva som blir det viktigste i hvert enkelt fag i den nye læreplanen som kommer i 2020.

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/slik-blir-kjerneelementene-i-den-nye-lareplanene-som-kommer-hosten-2020/

 

Tilsyn av barnehager 

Departementet vil ha gransking av enkelte navngitte barnehager i sju fylker

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/departementet-vil-ha-gransking-av-enkelte-navngitte-barnehager/

 

 

Barnehagesprell

Hver vår får 5-åringene lov å klippe Petter

https://www.utdanningsnytt.no/utdanning/artikler/2018/juni/hver-var-far-5-aringene-lov-a-klippe-petter/

 

 

Frafall

Et nærværsteam kan være til god hjelp når det gjelder elever som står i fare for å falle ut av skolen.

https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2018/juni/narvarsteam-kan-hjelpe-elever-som-star-i-fare-for-a-falle-ut-av-skolen/

 

 

 Engelsk

«5 timer engelsk på videregående skole er ikke nok»

https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2018/juni/5-timer-engelsk-pa-videregaende-skole-er-ikke-nok/

 

 

 Norsk

Elever som fikk færre karakterer i norsk underveis i skoleløpet, fikk ingen signifikante utslag på sluttkarakteren. Mens lærerne som var med på forsøket, mente de ble bedre lærere.

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/farre-norskkarakterer-gir-ingen-utslag-i-sluttkarakterene/

 

 

KRLE

«At kristendom skal utgjøre halvparten av KRLE-faget i 2018 er hårreisende»

https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2018/juni/at-kristendom-skal-utgjore-halvparten-av-krle-faget-i-2018-er-harreisende/

 

 

 Bemanningsnormen

31. mai vedtok Stortinget ny bemanningsnorm for barnehagene. Samme dag tok Laila-Brith Josefsen imot Utdanning i Nabbetorp barnehage for å fortelle hvorfor hun ikke vil være barnehagestyrer lenger.

https://www.utdanningsnytt.no/utdanning/artikler/2018/juni/laila-brith-slutter-som-styrer-pa-grunn-av-darlig-bemanning/

 

 

Spesialpedagogikk 

Er barnet trist eller aggressivt? Er det ukritisk til hvem det omgås, eller trekker barnet seg tilbake i frykt? Det kan være tegn på overgrep.

https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/artikler/2018/juli/disse-kjennetegnene-pa-overgrep-av-barn-kan-du-se-etter/

 

 

 Teknologi

Hva har vi lært av utprøving og innføring av ny teknologi i skolen?

https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/debatt/2018/juli/hva-har-vi-lart-av-utproving-og-innforing-av-ny-teknologi-i-skolen/

 

 

 Bemanningsnorm

Ny bemanningsnorm gjelder ikke for 4000 barnehagebarn

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juli/ny-bemanningsnorm-gjelder-ikke-for-4000-barnehagebarn/

 

 

 Tips

7 trinn til å bli en god leder

https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/artikler/2018/juli/7-trinn-til-a-bli-en-god-leder/

 

 

 Psyhisk helse i skolen

Arbeid med sårbare elever og psykisk helse i skolen er et kollektivt ansvar

https://www.utdanningsnytt.no/spesialpedagogikk/fagartikler/2018/tiden-er-inne-for-det-relasjonspedagogiske-loftet/

 

 

Dødsfall 

Slik kan skolen ivareta elever som går gjennom dødsfall i nær familie

https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/debatt/2018/juli/slik-kan-skolen-ivareta-elever-som-gar-gjennom-dodsfall-i-nar-familie/

 

 

 Norsk

Slik kan norsklæreren hjelpe elever som ligger foran resten av klassen

https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/debatt/2018/juli/slik-kan-norsklareren-hjelpe-elever-som-ligger-foran-resten-av-klassen/

 

 

Pedagogisk bemanning i bhg 

Fra august gjelder disse reglene for pedagogisk bemanning

https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/debatt/2018/juli/na-gjelder-disse-reglene-for-pedagogisk-bemanning/

 

 

Engelsk 

Dette er årsakene til at elevene stryker på eksamen i engelsk

https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/debatt/2018/juli/dette-er-arsakene-til-at-elevene-stryker-pa-eksamen-i-engelsk/

 

 

Yrkesfag 

Fra i høst kan man skifte til yrkesfag uten å gå førsteåret om igjen

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/august/na-kan-man-skifte-til-yrkesfag-uten-a-ga-forstearet-om-igjen/

 

 

Lærerutdanningen

Åshild klarte mattekravet – får bli lærer

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/august/ashild-klarte-mattekravet--far-bli-larer/

 

 

Seksåringene 

«De yngste elevene rekker knapt å kle på seg før skoleklokka ringer inn til en ny lang arbeidsøkt ved pulten»

https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2018/august/seksaring-na-tar-leken-slutt/

 

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!