Annonse

Daglig leder av Sol-Li barnehage bekrefter at barnehagen har en ferieleilighet i Spania som er kjøpt for 2,6 millioner i 2016. Ill.foto: Stella Levi, Free images

Barnehage regnskapsførte ferieleilighet i Spania som barnehagedrift

Kunnskapsdepartementet ber om gransking av kjøp av ferieleilighet i Sol-Li barnehage i Austevoll i Hordaland. Kjøpet er ført på driftsbudsjettet til barnehagen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Ann-Elen Waage Drivenes er eier og daglig leder av Sol-Li barnehage. Hun bekrefter at barnehagen har en ferieleilighet i Spania som er kjøpt for 2,6 millioner i 2016. Ellers vil hun ikke uttale seg til Utdanning.

 

Ekstern hjelp

Ifølge Barnehagefakta.no er Sol-Li barnehage en ordinær barnehage med 77 barn.

I brev til Fylkesmannen i Hordaland skreiv Austevoll kommune 26.juni i år at kommunen høsten 2017, ved innrapportering av årsregnskapet for Sol-Li barnehage for 2016, reagerte på dette kjøpet. Kommunen kom likevel til at den ikke hadde kapasitet til å gå inn i dette. Nå vil imidlertid kommunen gå inn i saka på nytt. Den vil kjøpe seg ekstern hjelp, og dessuten samarbeide med nabokommunene, slik at den kan føre økonomisk tilsyn i barnehagene, heter det i brevet.

Bakgrunnen for saka er at Kunnskapsdepartementet har bedt Fylkesmannen i Hordaland undersøkte kjøpet. Fylkesmannen har derfor kontakta Austevoll kommune.

 

Oppfordringen om videre undersøkelser

I sommer har Kunnskapsdepartementet, gjennom fylkesmennene, bedt om gransking av sju navngitte private barnehager eller barnehagekonsern. Etter det Utdannings forstår er dette første gangen departementet ber fylkesmennene granske navngitte enkeltbarnehager og konsern.

Det departementet vil ha undersøkt, er forhold som er kommet fram i forbindelse med arbeidet med rapporten om markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager, som firmaet BDO har gjort. Rapporten ble lagt fram 7. mai i år. Under dette arbeidet er det kommet fram forhold som departementet meiner bør undersøkes nærmere, men som verken BDO eller departementet ser seg mulighet til å gå i dybden med.

Både BDO-rapporten og oppfordringen til fylkesmennene om videre undersøkelser er ifølge departementet en del av arbeidet med å se på reguleringen av private barnehager.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!