Annonse

Andelen som besto forkurs i matematikk for å komme inn på lærerutdanning, økte betraktelig fra i fjor. Montasje: Utdanning

143 besto forkursene i matematikk

143 søkere har kvalifisert seg for lærerutdanningen ved å bestå forkurs, som er et tilbud til søkere som hadde karakteren tre i matematikk fra videregående.

Annonse

I løpet av juli har forkursene vært avviklet ved utdanningsinstitusjoner over hele landet. Av totalt 356 deltakere som var påmeldt kurset, fikk 143 bestått, går det fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. Andelen som besto, var på 40,2 prosent, mot 33,8 i fjor.

Høsten 2016 innførte regjeringen krav om karakteren fire i matematikk fra videregående skole for opptak til lærerutdanningen.

– Karakterkravet, sammen med innføringen av en femårig mastergrad for lærere, er viktige ledd i kvalitetssikringen av utdanningen. Nå ser vi at forkursene gir resultater, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.

På Oslo Met besto 59,5 prosent kurset og på NLA Høgskolen 55,6 prosent. På Høgskolen i Østfold var det 11,1 prosent som besto.

Studentene som ikke har bestått, vil få informasjon fra Samordna Opptak om hvordan de skal gå frem hvis de ønsker å klage. De vil også få tilbud om studieplass på et annet studium hvis de har søkt på andre studier og konkurrert seg inn på ett av dem.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!