Annonse

- Elever med nedsatt funksjonsevne trenger at kvaliteten på spesialundervisningen heves, og at skolen får sterkere insentiver for å følge loven, sier styreleder i Unge funksjonshemmede Camilla Lyngen. Foto: Markus Søgård.

Unge funksjonshemmede vil beholde retten til spesialundervisning

Det vil være et feilsteg av regjeringen å fjerne den lovfestede retten til spesialundervisning, sier leder i Unge funksjonshemmede, Camilla Lyngen. Hun får støtte fra blant annet Barneombudet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Det er en misforståelse at det å fjerne retten til spesialundervisning, vil gi elever med nedsatt funksjonsevne bedre undervisning. Det vil være et feilsteg av regjeringen å følge utvalgets anbefaling. Elever med nedsatt funksjonsevne trenger at kvaliteten på spesialundervisningen heves, og at skolen får sterkere insentiver for å følge loven, sier styreleder i Unge funksjonshemmede Camilla Lyngen i en pressemelding.

Denne uken mottok kunnskapsminister Jan Tore Sanner ekspertgruppens rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Utvalget peker på at over halvparten av elevene mottar spesialundervisning av ufaglærte.

– Unge funksjonshemmede er enige i utvalgets beskrivelse av virkeligheten. Vi har lenge advart om at denne elevgruppen ikke får oppfylt sine rettigheter, sier Lyngen.

Hun støtter forslaget om å sikre lærere økt kompetanse. Hun er også enig i at elever med behov for særskilt tilrettelegging skal ha rett til lærere med godkjent pedagogisk utdannelse.

– Dette er gode tiltak, som kan bidra til å oppfylle retten til spesialundervisning. Elevens rettighet til god spesialundervisning må nemlig styrkes, ikke svekkes. Forslaget om fjerne rettigheten til spesialundervisning vil få alvorlige konsekvenser. Å kjempe mot dette blir en av våre hovedsaker fremover, sier Lyngen.

 

Barneombudet vil beholde individuell rett til spesialundervisning

– Jeg er grunnleggende uenig i forslaget om at retten til spesialundervisning skal fjernes. Retten til spesialundervisning er ikke årsaken til at elevene ikke får den hjelpen de trenger, sier barneombud Anne Lindboe, til NTB.

Å fjerne individuelle rettigheter til spesialundervisning kan være i strid med barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste, påpeker hun.

 

Også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon går imot

– Fjernes retten til spesialundervisning er vi bekymret for at mellom 15 og 25 % av elevene i grunnskolen ikke får undervisning som er godt nok tilpasset deres læresituasjon, sier Berit Therese Larsen, fagpolitisk leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i en pressemelding. 

– Å fjerne en rett fordi systemet ikke fungerer er en merkelig løsning. Det er som å si at mange ikke får det de skal ha i helsevesenet, så da fjerner vi retten til helsehjelp, sier Larsen.

– Spesialundervisning må i størst mulig grad skje i klasserommet sammen med de andre elevene, gis av lærere som har kompetanse, og tilpasses den enkelte elevs behov. I tillegg må Kunnskapsministeren sikre at kommuner i større grad følger lovverket enn de gjør i dag, og sørge for god skoleledelse.  Det er grep som vil sikre elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning.

 

 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!