Annonse

Illustrasjonsbilde. Foto: Bo Mathisen

UDF forventer å bli invitert til hastemøtet om Stovner skole

Utdanningsforbundet i Oslo mener voldsproblemene har vært kjent lenge, men at det ikke har kommet ut på grunn av en lukkethetskultur i Oslo-skolen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Onsdag sa rektor Terje Wold ved Stovner skole til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) er sjokkert over situasjonen ved Stovner videregående skole i Oslo og kaller nå inn til hastemøte om saken.

 

Møte først etter høstferien

Kunnskapsministeren understreker at slike tilstander ikke ville blitt tolerert på noen annen arbeidsplass, og da skal man heller ikke godta det i skolen. Onsdag sendte han derfor en henvendelse til Utdanningsetaten i Oslo kommune, Oslo-politiet og Justisdepartementet.

Kunnskapsdepartementet opplyser til Utdanningsnytt at møtet vil finne sted i uka etter høstferien i Oslo, altså i uke 41, som begynner den 9. oktober.

Grunnen til at møtet først vil finne sted da, er at alle partene skulle få tid til å bli med, opplyser departementets pressevakt. Endelig dato er ikke spikret.

 

– For sent ute

Tillitsvalgt Odd Erling Olsen i Utdanningsforbundet Oslo er kontaktperson for de videregående skolene i Oslo.

– Vår opplevelse er at de er for sent ute. Det er en lukkethetskultur i Oslo-skolen. Dårlig omdømme straffer seg. Skal en dra til seg nok elever, som igjen gir penger i kassa, er omdømme til skolen viktig. Derfor går en ikke ut og sier fra om uheldige forhold, sier Olsen til Utdanning.

– Har omfanget av forholdene vært kjent tidligere?

– Ja. Det er kjent at det har vært episoder. Det finnes også tilsvarende saker.

– Hvor mange?

– Det kan jeg ikke tallfeste. Men det er flere som rapporterer om vold, trusler om vold og frykt for hva som kan skje med en selv hvis en blir utsatt for vold.

 

Todelt frykt

Flere av dem Olsen har vært i kontakt med, føler at de ikke får tilstrekkelig oppfølging, og at de ikke føler seg trygge på hva som kan skje.

– De vet ikke hva som møter dem på skolen. I klasserommet føler de fleste seg trygge, men det som skjer rundt om på skolen, kan føles utrygt. Sånn skal man ikke ha det på jobb. Lærerne skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.

– Hvorfor har det ikke blitt gjort noe tidligere?

– Det kan virke som det har blitt feid under teppet på grunn av frykt for dårlig omdømme, men det kan virke at media må på banen og at det må bli en krise før noe skjer.

– Er dette et nytt fenomen?

– Det har vært episoder tidligere også, ved denne, og andre skoler også.

– Hva kan gjøres?

– Klassene må bli mindre. Det er vanskelig å følge med når en har så store klasser. Det er ikke alltid en trenger å tilsette flere lærere, men også styrke andre tilbud i skolen.

– Nå har kunnskapsministeren kalt inn til hastemøte. Er det positivt?

– Det er bra at det blir satt søkelys på forholdene ved Stovner videregående skole, men jeg forventer at vi blir invitert til å delta på møte, sier Olsen.

Utdanningsetaten i Oslo kommune måtte allerede tidligere i vinter, lenge før problemene i Stovner-skolen ble kjent, svare på lignende kritikk fra Olsen og andre.

Etaten ga da dette skriftlige svaret til Vårt Oslos saker. 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!