Annonse

– Vi er skuffet over at dette ikke prioriteres av en regjering som flagger høyt at de satser på tidlig innsats og kunnskapsutvikling, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Hedda Eia Vestad. Foto: Utdanning

Pedagogstudentene er skuffet over manglende penger til veiledning av nyutdannede

– Stortinget har vedtatt at nyutdannede skal ha veiledning, men på årets budsjett følger det ingen penger med, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Hedda Eia Vestad.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Pedagogstudentene savner også satsing på barnehagelærerutdanning i tillegg til veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole i statsbudsjettet.

– Vi er skuffet over at dette ikke prioriteres av en regjering som flagger høyt at de satser på tidlig innsats og kunnskapsutvikling, sier Vestad til Utdanning.

I februar i år vedtok et enstemmig storting at nyutdannede skulle få veiledning.

 

 

– Vi vet at 40 prosent ikke får noen form for veiledning. De resterende får varierende grad av veiledning. Vi er usikre på kvaliteten på den veiledningen som blir gitt. Vi mener ressurser er en viktig forutsetning for at skole- og barnehageeier skal kunne realisere stortingsvedtaket, sier hun.

Hun sier at veiledning av nyutdannede er viktig for å utvikle lærerprofesjonen, beholde gode lærere og sikrer en trygghet for barn, elever og foreldre.

– For skolens og barnehagens beste, burde derfor regjeringen følge opp vedtaket fra Stortinget som er tydelig på at alle nyutdannede skal få veiledning. Vi vet at kompetanse i barnehagen er viktig for kvalitet i tilbudet. For å fremme kvaliteten i barnehagen, er det avgjørende at regjeringen prioriterer å satse på barnehagelærerutdanningen, sier hun.

Studentlederen peker på at regjeringen sier at de prioriterer tidlig innsats.

– Pedagogstudentene er derfor skuffet over at de ikke prioriterer barnehagelærerutdanningen i sitt statsbudsjett, sier Eia Vestad.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!