Annonse

Trondheim åpner økonomisk tilsyn i fire private barnehager

Rådmannen i Trondheim har gransket byens private barnehager, og funnet grunn til å åpne økonomisk tilsyn i fire av dem. Lave lønnsutgifter og transaksjoner med nærstående parter er begrunnelsen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Adresseavisen skriver mandag at rådmannens omfattende rapport om byens private barnehager, viser at det store flertallet har gode lønns- og arbeidsvilkår.

7 av 81 private barnehager i byen har imidlertid personalkostnader som ligger 10 prosent lavere eller mer per ansatt sammenlignet med kommunale barnehager. I tillegg har en 30 av 81 barnehager gjennomført transaksjoner med «nærstående parter».

Under en debatt om saken i formannskapet i Trondheim, fikk rådmannen ifølge Adresseavisen kritikk for at det bare blir åpnet tilsyn i fire av barnehagene.

– Betyr det at de øvrige barnehagene er ok? Spurte SVs Ottar Michelsen vite.

– Nei, det betyr bare at rådmannen må starte et sted, svarte kommunaldirektør Camilla Trud Nereid.

Når det gjelder transaksjonene med «nærstående parter» dreier det seg ifølge Adresseavisen om 19,5 millioner kroner over ett år. Mesteparten er felleskostnader til konsern og husleie til selskap i samme konsern.

– Det er nettopp her man har mulighet for å hente ut overskudd, ved å bruke overprising fra morselskap, sier SVs Michelsen til Adresseavisen.

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________