Kunnskapsbyråden i Oslo frykter lærerreformen underfinansieres - Utdanningsnytt
Annonse

Kunnskapsbyråden i Oslo frykter lærerreformen underfinansieres

- Jeg håper vi i Oslo fortsatt kan ha forhøyet lærertetthet på skoler der det er behov for det, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet.

Annonse

Til skolestart i år hadde Oslo kommune opprettet 85 nye kommunalt finansierte lærerstillinger.

– I tillegg kom statlige lærere som KrF har kjempet gjennom, sier Dahl, og slår fast at byrådet satser på flere lærere.

– Derfor er jeg glad for at det i budsjettforliket blir flere lærere i skolen. Samtidig er jeg avventende til konsekvensen av lærenormen. Alt handler om hvordan den finansieres, sier hun.

Tellevik Dahl viser til at Oslo i dag har en skeivfordeling av lærere, med større lærertetthet på noen skoler der behovet er vurdert som ekstra høyt.

– Nå må regjeringen vise at de også har evne til å bla opp pengene det vil koste. Hvis dette blir nok en underfinansiert reform, vil vi måtte flytte lærere i Oslo fra skolene med de største behovene, med de konsekvensene det vil få, sier Tone Tellevik Dahl.

– Jeg håper vi ikke kommer dit. Men det er fullt og helt opp til regjeringen. De må legge pengene på bordet, sier hun.

– Vi vil nå utrede konsekvensene av lærernormen, og sende dette over til regjeringen slik at de har et godt grunnlag når de skal fordele ressurser til kommunene, avslutter Tone Tellevik Dahl.

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________