Annonse

Kunnskapsbyråden i Oslo frykter lærerreformen underfinansieres

- Jeg håper vi i Oslo fortsatt kan ha forhøyet lærertetthet på skoler der det er behov for det, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet.

Annonse

Til skolestart i år hadde Oslo kommune opprettet 85 nye kommunalt finansierte lærerstillinger.

– I tillegg kom statlige lærere som KrF har kjempet gjennom, sier Dahl, og slår fast at byrådet satser på flere lærere.

– Derfor er jeg glad for at det i budsjettforliket blir flere lærere i skolen. Samtidig er jeg avventende til konsekvensen av lærenormen. Alt handler om hvordan den finansieres, sier hun.

Tellevik Dahl viser til at Oslo i dag har en skeivfordeling av lærere, med større lærertetthet på noen skoler der behovet er vurdert som ekstra høyt.

– Nå må regjeringen vise at de også har evne til å bla opp pengene det vil koste. Hvis dette blir nok en underfinansiert reform, vil vi måtte flytte lærere i Oslo fra skolene med de største behovene, med de konsekvensene det vil få, sier Tone Tellevik Dahl.

– Jeg håper vi ikke kommer dit. Men det er fullt og helt opp til regjeringen. De må legge pengene på bordet, sier hun.

– Vi vil nå utrede konsekvensene av lærernormen, og sende dette over til regjeringen slik at de har et godt grunnlag når de skal fordele ressurser til kommunene, avslutter Tone Tellevik Dahl.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!