Annonse
Statsviter Frank Aarebrot mener Høyre har troverdighet på utdanningsfronten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Statsviter Frank Aarebrot mener Høyre har troverdighet på utdanningsfronten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Aarebrot: - Høyre har troverdighet på utdanningsfronten

– Høyres neste skolesatsing handler om tidlig innsats, sa partileder Erna Solberg på landsmøtet torsdag. – Høyre har troverdighet på utdanningsfronten, sier Frank Aarebrot.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Under sin tale på Høyres landsmøte torsdag snakket partileder Erna Solberg om den neste store skolesatsingen fra Høyre; tidlig innsats.

– Gjennom den nye lærerutdanningen vi innfører, vil mange nye lærere få enda større faglig tyngde. Noen lærere vil fordype seg ekstra i begynneropplæring. De kommer til å bli spesialister i få elevene til å knekke kodene i blant annet lesing og matematikk. Det som er helt nødvendig for å henge med, sa Solberg til landsmøtet.

Solberg sa at elever som blir hengende etter, skal tidlig få ekstra hjelp til å ta igjen klassen.

– Det er, i likhet med videreutdanning, en satsing som vi vet virker, sa Solberg til landsmøtet på Gardermoen torsdag.

 

– Høyre har troverdighet på skolepolitikk

Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, mener Høyre har troverdighet i skolepolitikken. Men han tror ikke partiet vil ha skolesaker som hovedsak frem mot valget.

– De tjente på det ved sist valg, da de kunne vise til de gode resultatene i Oslo-skolen. Men nå har de hatt kunnskapsministeren i fire år og sittet med ansvaret for den nasjonale politikken, og har etter min mening ikke så mye resultater å vise til, sier Aarebrot til Utdanning. 

Audun Lysbakken, leder i Sosialistisk Venstreparti (SV), mener Høyre har liten troverdighet på utdanningsfronten.

– Jeg mener Høyre og kunnskapsministeren har et fattigslig syn på kunnskap, hvor de er mest opptatt av tradisjonell testing og målstyring. Men det skolen roper etter, er flere lærere og mer ressurser og en praktisk og variert dag for elevene, sier Lysbakken til Utdanningsnytt.no.

 

Ingen konkrete tiltak

Lysbakken sier at «det oppsiktsvekkende med Høyre er at de snakker om tidlig innsats i skolen, men de har ikke noen konkrete tiltak, bare formaninger til skolene».

– Det som trengs for å bedre den tidlige innsatsen, er flere ressurser til lærerne, en nasjonal norm for lærertetthet og en mer variert skolehverdag for de yngre elevene.  Det er også viktig å gi mer tid til de praktisk-estetiske fagene, sier Lysbakken.

 

Som en strafferunde i skiskyting

Aarebrot mener snakk om tidlig innsats, slik Erna Solberg snakket om i talen til landsmøtet, er feil medisin for en bedre skole. Aarebrot mener det viktigste er å gjøre noe med pedagogikkfaget.

– Høyre og de andre partiene har ikke nok mot til å gjøre det som virkelig trengs: å kutte i det tåpelige faget pedagogikk, og heller fokusere mer på økt kunnskap hos lærerne. De fleste universitetsstudenter jeg snakker med som tar pedagogikkfaget, opplever det som en strafferunde i skiskyting som de må ta etter at de er ferdig med fordypningsemnene, sier han. 

– Hvilket forskningsmessig belegg har du for å si dette?

– Vi driver jo med formidling og undervisning her på universitetet, og jeg ser at de beste underviserne hos oss aldri har hatt ped.kurs. Det lærere må formidle er kunnskap, sier Aarebrot.

 

Inkludere alle

Erna Solberg trakk blant annet også frem i talen viktigheten av å styrke enkeltmenneskene slik at flere inkluderes i arbeidslivet.

– Flere unge mennesker forsvinner nå ut av arbeidsmarkedet på grunn av lettere psykiske lidelser. Det er alvorlig. Jeg er opptatt av at vi blir bedre til å få unge mennesker til å bli mer fornøyde med seg selv. Noen stiller nærmest uoppnåelige krav til seg selv. Andre blir altfor opptatt av hva de tror andre mener om dem, sa Solberg. 

Hun vil også bekjempe frafallet i yrkesfagene ved å ha krav til lærlinger i offentlige anbud, øke tilskuddene til lærlinger, ha flere læreplasser i det offentlige, ha en lærersatsing på yrkesfag, og ha mer yrkesrelevant teori på yrkesfagene. 

 

Uenighet i valgkomiteen 

Fredag skal Høyres landsmøte blant annet stemme over valgkomiteens innstillinger om fordelingen av foreldrepermisjon. Flertallet i komiteen vil at dagens fordeling av permisjonstiden videreføres, mens Kristian Tonning Riise vil at permisjonstiden kan fordeles fritt mellom foreldrene.

Det er også splid i komiteen om barnetrygd. Om lag halvparten av medlemmene i komiteen vil «Beholde barnetrygden, men vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi», mens den andre delen av komiteen vil «erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier, for å gi alle barn mulighet til en god oppvekst».

Et regjeringsutnevnt utvalg tok mandag til orde for å fjerne kontantstøtten og innføre gratis barnehage for barn i alle aldre.

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

 

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________